gesto pomoci
Jednohubky

Ak zbadáte toto gesto, zbystrite, môže ísť aj o život! Viete čo znamená?

Nový nástroj v boji proti nárastu prípadov domáceho násilia na celom svete získava stále viac pozornosti. Signál o pomoc, tiež známy ako signál domáceho násilia, sa stáva dôležitým prostriedkom na upozornenie na situáciu ohrozenia a potrebu pomoci. Jeho vznik súvisí s pandémiou COVID-19 a nárastom počtu prípadov násilia, ktoré súviseli so sebaizoláciou, tému rozpracoval portál Wikipedia.org.

Toto jednoduché gesto spočíva v zdvihnutí jednej ruky s palcom schovaným v dlani a prstami zloženými nadol, symbolicky uväzňujúc tak palec medzi prsty.

Signál pomoci bol prvýkrát predstavený v Kanade 14. apríla 2020 Kanadskou nadáciou žien a následne 28. apríla 2020 organizáciou Women’s Funding Network v Spojených štátoch amerických. Tento inovatívny koncept získal uznanie nielen od miestnych, ale aj od národných a medzinárodných spravodajských organizácií, ktoré ho považovali za moderný prístup k riešeniu rastúceho problému domáceho násilia.

S podporou viac ako 40 organizácií v celej Kanade a Spojených štátoch sa Signál o pomoc stal účinným nástrojom v boji proti domácemu násiliu. Kanadská nadácia žien a ďalšie organizácie však zdôraznili, že to nie je konečné riešenie situácie, ale skôr prostriedok na získanie potrebnej pomoci. Zároveň upozornili na obavy, že násilníci by sa mohli dozvedieť o tejto širokej online iniciatíve.

Ako postupovať v prípade, že takéto gesto zbadáte?

Aby bol signál efektívny, boli vytvorené pokyny, ako reagovať, keď niekto uvidí toto gesto a ako sa bezpečne zapojiť. Svet sa tak snaží vytvoriť väčšiu informovanosť o domácom násilí a zabezpečiť, že tí, ktorí ho prežívajú, budú mať prostriedky na získanie pomoci, informácie dopĺňa stránka domesticshelters.org.

Keď zbadáte, že niekto vám blízky používa signál pomoci, ako na to správne reagovať? S dôrazom na zachovanie bezpečnosti obete, je kľúčové postupovať opatrne. V tejto situácii je vhodné začať opatrnými krokmi, aby ste obeť podporili a zabezpečili, že vás násilník nebude sledovať.

Vytvorte otázky, na ktoré môže obeť odpovedať len áno alebo nie, čo pomôže minimalizovať riziko a zjednoduší odpovedanie. Napríklad sa opýtajte:

  • Si v bezpečí?
  • Môžem byť súčasťou tvojho bezpečnostného plánu?
  • Môžem pre teba zavolať pomoc?
  • Mám vyhľadať služby pomoci a neskôr ti zavolať?
  • Mám stále udržiavať s tebou kontakt?

Dôležité je, aby ste vykonávali iba činnosti, o ktoré vás obeť požiada alebo s ktorými súhlasí prostredníctvom otázok áno alebo nie. Dajte jej najavo, že ste tu, aby ste ju podporili, a že môže na vás spoľahnúť, ak bude potrebovať pomoc.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť