emocie
Jednohubky, Ľudské telo

14 druhov emócii – kde pôsobia?

Poznáte ako sa cítite keď sa hanbíte? Alebo, keď len máte príjemný pocit pod bruškom keď cítite veľkú lásku? Emócie na nás nepôsobia len psychicky ale najnovšie aj fyzicky. Zdá sa, že ľudia zo širokej škály kultúr cítia svoje pocity na rovnakých miestach, tak isto ako človek z druhej časti planéty. Táto mapa ukazuje, kde sa tieto miesta nachádzajú.

Žltá ukazuje oblasť zvýšeného pocitu, modrá oblasť predstavuje zníženú citlivosť.

Viac ako 700 ľudí z: Fínska, Švédska a Taiwanu sa zúčastnilo v experimentoch zameraných na zmapovanie ich telesných pocitov v súvislosti s konkrétnymi emóciami. Účastníkom boli zobrazené slová, videá, mimiky a príbehy naložené emóciami. Potom samostatne hlásili oblasti ich tela, kde sa cítia inak, ako pred tým, než si prezerali materiál. Účastníci boli schopní poskytnúť výskumníkom širokú základňu údajov, ktoré preukazujú pozitívne aj negatívne telesné reakcie na rôzne emócie. Počítačový program už len dorobil vizuálny výsledok výskumu.

Je dôležité, aby vedci odoberali vzorky rôznorodej populácie, pretože to pomáha eliminovať kultúrne zaujatosti v tom, ako ľudia interpretujú svoje pocity. Zvlášť pozoruhodný je fakt, že pýcha a hnev vyzerajú veľmi podobne. Taktiež, že láska je len emócia, (iná ako šťastie), ktorá zahŕňa teplé svetlo medzi nohami. : ) Lukáš Dubovský

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť