modre oci
Nezaradené

Ako funguje irónia? Vedci vysvetľujú jeden z najzáhadnejších mozgových pochodov

Ak ste niekomu práve povedali niečo ironické a sarkastické a on vás nepochopil v tom pravom slova zmysle, je to možno preto, že ste mu nehovorili do toho správneho ucha.

Táto skutočnosť vyplýva z toho, že niektoré poznávacie funkcie nie sú v mozgových hemisférach rovnomerne rozdelené. Predpokladá sa, že pravá hemisféra je viac zapojená do chápania jemných odtieňov jazyka a hrá kľúčovú úlohu pri chápaní hry so slovami alebo metaforami.

Tím vedcov vyšiel z tejto myšlienky a z princípu, že pravá časť mozgu je priamo napojená na ľavé ucho, zatiaľ čo ľavá hemisféra zase na pravé ucho. Vedci chceli zistiť, či sa tejto schopnosti využíva aj pre jemné spracovanie sarkazmu, kedy je potrebné vyriešiť konflikt medzi slovami, ktoré sú vyslovené, a spôsobom, ako sú povedané – medzi slovami a tónom.

giphy

img: giphy.gif

Vedci urobili pokus na desiatkach mladých ľudí s dobrým sluchom, ktorého výsledky publikoval časopis Lateralita. Test sa uskutočnil pomocou techniky dichotického počúvania, kedy obe uši prijímajú každé iné posolstvo. To umožňuje zistiť, ktorá strana mozgu informáciu spracováva.

Ženský hlas prednášal tú istú vetu, ale rôznymi tónmi. Niekoľko verzií bolo vyslaných do uší účastníkov pokusu, ktorých mozog snímal elektroencefalograf (EEG). Ten sledoval vlnu N400, ktorá signalizuje, že mozog zistil nevhodnosti lingvistického pôvodu, teda rozdielnosť medzi významom slov a tónom, akým bola vyslovená.

Test zahŕňal 12 viet v troch variantoch, ktoré boli niekoľkokrát zopakované všetkými možnými tónmi, a pritom sa menilo ucho, do ktorého boli prenášané. EEG ukázal, že pravá hemisféra reagovala na sarkazmus viac ako ľavá. Na tom nie je takmer nič zvláštne, pretože okrem rozlišovania zmyslu slov je táto hemisféra citlivejšia na ich melódiu.

.src

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť