zmena casu
Ľudské telo, Veda a technika

Ako vplýva zmena času zo zimného na letný a opačne na kvalitu spánku? Pozrite sa, čo hovorí veda

Predmetom nového výskumu bol vplyv zmeny času na spánok, ktorý ukázal, že prechod z letného na zimný čas, kedy sa získa jedna hodina, bol spojený s krátkodobým zhoršením spánkových porúch, ako sú napríklad ťažkosti so zaspávaním alebo udržiavaním spánku.

Naopak, zmenu zimného na letný čas, keď sa jedna hodina stratí, takýto vzťah neukázal. Táto štúdia bola zverejnená 3. mája 2023 v online časopise Neurology, ktorý je zdravotníckym časopisom AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY, upozorňuje eurekalert.org. Štúdia tiež zistila malý rozdiel v množstve spánku v závislosti na ročnom období.

Štúdie sa zúčastnili desaťtisíce ľudí

Experimentu sa zúčastnilo 30 097 ľudí vo veku od 45 do 85 rokov, ktorí vyplnili dotazník o dĺžke a spokojnosti so spánkom, o schopnosti zaspať, udržať si spánok a nadmernej ospalosti počas dňa.

Otázky zahŕňali: „Koľkokrát za posledný mesiac vám trvalo viac ako 30 minút, kým ste zaspali?“ a „Koľkokrát za posledný mesiac ste sa v noci prebudili alebo ste sa príliš skoro zobudili a mali ste ťažkosti znova zaspať?“ Tí, ktorí odpovedali trikrát alebo viackrát týždenne na niektorú z týchto otázok, boli vyhodnotení, že mali problémy so spánkom.

Z letného na zimný

Pre zmenu na zimný čas v jeseni výskumníci porovnávali ľudí, ktorí vyplnili dotazník týždeň pred zmenou a tí, ktorí ho vyplnili týždeň po zmene. Po zohľadnenú veku, pohlavia a miesta zistili, že tí, ktorí dotazník vyplnili týždeň po zmene, mali o 34% vyššie riziko nespokojnosti so spánkom, pričom 28% hlásilo nespokojnosť so spánkom v porovnaní s 23% tých, ktorí boli interviewovaní týždeň predtým. Tí, ktorí vyplnili dotazník týždeň po zmene, mali tiež viac ako dvojnásobne väčšie riziko ťažkostí so zaspávaním, 64% vyššie riziko ťažkostí so udržiavaním spánku a dvojnásobne väčšie riziko nadmernej ospalosti počas bdelých hodín.

Ako je to pri prechode zo zimného času na letný?

Pri zmene na letný čas na jar výskumníci porovnávali ľudí, ktorí vyplnili dotazník týždeň pred zmenou a tí, ktorí ho vyplnili týždeň po zmene. Žiadne zásadné rozdiely v problémoch so spánkom ale nezistili. Na druhej strane zistili deväťminútové zníženie dĺžky spánku týždeň po tejto zmene.

Výskumníci tiež skúmali, kedy účastníci dotazníku vyplnili: v lete, v zime, na jeseň alebo v zime. Zistili, že pre problémy so spánkom neexistujú žiadne zásadné rozdiely v spojitosti s ročným obdobím, avšak našli malý rozdiel v dĺžke spánku.

Ľudia, ktorí vyplnili dotazník v lete, mali najkratšiu dĺžku spánku, priemerne 6,76 hodiny denne. Ľudia, ktorí vyplnili prieskum v zime, mali najdlhšiu dĺžku spánku, priemerne 6,84 hodiny denne, čo je rozdiel päť minút.

„Spánok hrá dôležitú úlohu pri udržiavaní dobrého zdravia, nálady, kognície, pracovného výkonu a spoločenskej aktivity a ovplyvňuje ho cirkadiánnym rytmus, vnútorné hodiny, ktoré regulujú telesné procesy,“ povedal autor štúdie Ron B. Postuma, MD, MSc z McGill University v Montreale v Kanade a člen American Academy of Neurology. „Dobrou správou je, že narušenia spánku, ktoré sme zistili po zmene na zimný čas, boli krátkodobé a po dvoch týždňoch už neboli viditeľné.“

Jedným z obmedzení štúdie ale je, že zahŕňa iba stredovekých a starších dospelých a výsledky pre mladších dospelých nemusia byť rovnaké.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť