spanok a budik
Ľudské telo, Veda a technika

Radi si dlho pospíte? Štúdia ukazuje, že ani dlhý spánok nie je úplne bez rizík!

Nedostatok spánku sa už dlhodobo spája so zdravotnými rizikami, ako sú obezita, cukrovka a srdcovocievne ochorenia. Spánok je dôležitý pre naše zdravie, ale čo sa stane, keď spíme príliš dlho? Prieskum sa zameriaval na túto otázku a zistil, že spánok dlhší ako 10 hodín denne môže prinášať niektoré riziká, štúdiu uverejnil online žurnál PlosOne.

Výskumníci sa dlhodobo zaoberajú spánkom a jeho vplyvom na naše zdravie. Mnohé štúdie ukazujú, že nedostatok spánku môže mať negatívne následky na náš organizmus. Ale čo nám hrozí, ak je spánok príliš dlhý? Zatiaľ čo vplyv krátkeho spánku, ktorý trvá menej ako 5 hodín denne, bol študovaný dôkladne, o rizikách spojených s príliš dlhým spánkom sme mali doposiaľ len málo informácií. Odborníci nazývajú spánok dlhší ako 10 hodín denne ako dlhý spánok.

Výskumníci zisťovali, či dlhý spánok trvajúci viac ako 10 hodín denne, môže mať nejaké zdravotné dôsledky. Skúmali vzorku 24 671 dospelých ľudí rôznych vekových skupín. Tí, ktorí spali príliš dlho, teda viac ako 10 hodín denne, boli označení ako dlhí spáči. Zisťovali sa aj informácie o ich demografických údajoch a iných zdravotných problémoch. Títo spáči predstavovali 2,7% skúmanej vzorky a zistilo sa tiež, že tí, čo spali príliš dlho, boli častejšie ženy, mladí ľudia vo veku 15 až 25 rokov alebo starší ľudia nad 65 rokov.

Dlhý spánok sa taktiež častejšie vyskytoval medzi ľuďmi, ktorí nemali vysokoškolské vzdelanie a pracovali v administratíve alebo vykonávali manuálnu prácu. Z výsledkov štúdie tiež vyplýva, že priemerná dĺžka spánku bola 7 hodín a 13 minút denne a že z celkovej vzorky patrilo 7,5% ľudí medzi krátkych spáčov, ktorí spali menej ako 5 hodín denne.

Všetkého veľa škodí a pri spánku to platí rovnako!

Takisto zistili, že ľudia so spánkom dlhším ako 10 hodín mali väčšie riziko pre psychické choroby a vyšší index telesnej hmotnosti, známy ako BMI. Avšak iné vážne chronické ochorenia s týmto dlhým spánkom nesúviseli. Naopak, krátky spánok trvajúci menej ako 5 hodín denne, bol spojený so zvýšeným rizikom pre mnohé iné chronické ochorenia.

Dôležité je si uvedomiť, že odporúčania pre dostatočnú dĺžku spánku sa môžu líšiť podľa veku a individuálnych potrieb. Napriek tomu, že nie je jednoznačne určený správny počet hodín spánku, táto štúdia nám pomáha chápať, že extrémne dlhý spánok môže mať svoje riziká.

Táto štúdia nám tiež poskytuje viac informácií o spánku a jeho vplyve na naše telo a myseľ. Je dôležité venovať pozornosť svojej potrebe spánku a nájsť pre seba správnu dĺžku, ktorá nám pomôže cítiť sa dobre a zdravo.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť