pitie caju sok
Ľudské telo, Zaujímavosti

Nebezpečné prekvapenie ukryté v čajových vreckách! Viete, aký vplyv môžu mať na vaše zdravie?

Nedávna štúdia zistila, že len americkí konzumenti ročne spotrebujú 39 000 až 52 000 mikroplastových častíc, pričom sa toto číslo líši v závislosti od pohlavia a veku. Zistenia tejto štúdie poukazujú na vážne obavy ohľadom zdravotných rizík spojených s mikroplastmi, ktoré sú v súčasnosti rozšírené nielen v Amerike, ale po celom svete.

Európska únia identifikovala viac ako 20 % plastových zlúčenín ako znepokojujúce kvôli ich schopnosti hromadiť sa v ľudskom tukovom tkanive a ich potenciálnej toxicite. Naopak, 39 % týchto zlúčenín nebolo spojených so žiadnymi negatívnymi zdravotnými účinkami.

Tento stav predstavuje významné zdravotné riziko, ktoré môže mať nepredvídateľné dôsledky pre budúce generácie. Aj keď sa doteraz väčšina výskumu zameriavala na malý počet plastových látok, existuje rozsiahla škála možných zdravotných problémov, vrátane narušenia endokrinného systému, reprodukčnej toxicity, rizika vzniku rakoviny, metabolických problémov a negatívnych vplyvov na neurovývoj.

Tieto zistenia určite stoja za zamyslenie

Vzhľadom na potenciálne zdravotné riziká a negatívne dopady na životné prostredie je prítomnosť mikroplastov v čajových vrecúškach a iných výrobkoch veľkým problémom. Materiál polypropylén, ktorý sa často na výrobu čajových vrecúšok používa, nie je biologicky odbúrateľný.

Počas procesu varenia čaju sú čajové vrecúška vystavené vysokým teplotám, čo je znepokojujúce, keďže určité značkové čaje sú porciované v čajových vrecúškach vyrobených z údajne potravinárskych polymérov, ako je napríklad nylon. V čajových vrecúškach sa tiež nachádzajú rôzne nebezpečné zlúčeniny ako fluór, arzén, rádiová soľ, hliník a ďalšie. Navyše plasty z čajových vrecúšok, ktoré môžu v prírode pretrvať stovky rokov, sa môžu fragmentovať na mikroplasty s veľkosťou od 1 µm do 5 mm.

Nanešťastie mnohí výrobcovia namiesto používania konvenčných papierových čajových vrecúšok teraz preferujú plastové. Je znepokojujúce, že aj tieto takzvané potravinárske plasty môžu rozkladať alebo uvoľňovať škodlivé látky už pri teplotách nad 40 °C.

Štúdie naznačujú, že každá šálka čaju vyrobená s použitím jedného plastového čajového vrecúška namočeného pri teplote varenia obsahovala miliardy mikroplastov a nanoplastov.

Preferujete sypané či porciované čaje?

Rastúce obavy z vystavenia ľudí mikroplastom vedú k potrebe presnejšieho odhadu množstva mikroplastov v ľudskej spotrebe. Je dôležité, aby politika a verejná mienka v tejto oblasti zohrávali aktívnu úlohu pri ovplyvňovaní priemyslu a zavádzaní noriem. Už predchádzajúce štúdie na zvieratách ukázali, že črevná oxidačná a zápalová nerovnováha bola spôsobená kvôli vystaveniu mikroplastom a nanoplastom.

Mikroplasty zahŕňajú aditíva, adsorbujú znečisťujúce látky, dráždivé látky a na ich povrchu sa môže vyskytovať vývoj bakteriálnych patogénov, čo ich robí mimoriadne nebezpečnými na konzumáciu, či už úmyselne alebo náhodne. Tieto látky narúšajú obranný systém tela a robia ho náchylným na choroby. Navyše prenášajú črevné toxíny, ktoré narúšajú črevné procesy a porušujú rovnováhu organizmov v čreve, čím môžu vytvárať pôdu pre vznik dlhodobých problémov s imunitným systémom.

Vzhľadom na množstvo negatívnych dôsledkov čajových vrecúšok sa odporúča milovníkom čaju zdržať sa používania jednorazových čajových vrecúšok a uprednostniť sypané čaje zaliate v sklenenom, kovovom alebo keramickom sitku. Prechod od čajových vrecúšok k sypanému čaju patrí medzi najjednoduchšie stratégie, ako zabrániť konzumácii mikroplastov.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť