odpadky odpad plast
Zaujímavosti

Uhádnete, ktorá krajina vyprodukuje najviac a ktorá najmenej odpadu na celom svete?

Nedávno zverejnený globálny index odpadu za rok 2022 od renomovanej spoločnosti Sensoneo, lídra v poskytovaní inteligentných riešení nakladania s odpadom na podnikovej úrovni, ponúka dôležité pohľady na situáciu odpadového hospodárstva vo svete. Sensoneo, pôsobiaca v 60 krajinách sveta, analyzovala efektivitu odpadového hospodárstva v 38 krajinách, čo poskytlo jasné výsledky týkajúce sa množstva vyprodukovaného odpadu a jeho likvidácie na celosvetovej úrovni, štatistické údaje poskytol web waste-management-world.com.

Podľa tejto štúdie sú stále viditeľné výrazné rozdiely v množstve odpadu, ktorý každá krajina produkuje a spôsobe, akým sa s ním zaobchádza. Globálny index odpadu 2022 odhalil rebríček najväčších znečisťovateľov odpadom na svete, čím poukázal na potrebu zlepšiť odpadové hospodárstvo na globálnej úrovni.

Nové štatistiky ukazujú, že Turecko sa opäť nachádza na čele rebríčka krajín s najmenej ekologicky udržateľným odpadovým hospodárstvom, rovnako ako pred tromi rokmi. V roku 2019 sa v krajine nekonala žiadna recyklácia odpadu, čo je dôvod na znepokojenie. Avšak dnes sa situácia zlepšila a to na základe oficiálnych údajov, ktoré ukazujú, že sa recykluje 47 kg odpadu na obyvateľa.

Toto zlepšenie je nevyvrátiteľným dôkazom o úsilí Turecka zlepšiť svoju environmentálnu stopu a priblížiť sa ku globálnym environmentálnym cieľom. Aj napriek týmto pozitívnym krokom v oblasti recyklácie však stále existuje výzva v podobe veľkého množstva odpadu, ktorý sa každoročne nezákonne likviduje. Turecko stále čelí problému s nezákonným vypaľovaním a skládkovaním odpadu, čo predstavuje vážnu hrozbu pre životné prostredie a verejné zdravie. Na obyvateľa krajiny pripadá až 176 kg odpadu, ktorý sa nezákonne likviduje, čo je problém, ktorý nemožno ľahko ignorovať.

Tak táto krajina dosiahla nepekné prvenstvo v produkcii odpadu

Nové štatistiky odhaľujú, že USA sa nachádzajú na poprednom mieste v globálnom rebríčku krajín s najvyšším množstvom odpadu na obyvateľa. Táto správa vrhá svetlo na závažný environmentálny problém, ktorému krajina čelí.

Podľa dostupných údajov vyprodukuje každý občan USA v súčasnosti celkom neuveriteľných 811 kg odpadu. Až polovica z tohto množstva končí na skládkach, pričom iba 95 kg sa podarí zneškodniť spálením. Tieto čísla svedčia o výzve, ktorej USA musia čeliť v oblasti odpadového hospodárstva.

Ešte viac znepokojujúce je to, že množstvo vyprodukovaného odpadu na obyvateľa sa v krajine od roku 2019 zvýšilo o dva kilogramy. Tento trend naznačuje, že napriek snahám o udržateľnosť a environmentálne riešenia sa situácia nezlepšuje. V porovnaní s inými krajinami je tento nárast výraznejší.

Na druhej strane Atlantiku sa v Spojenom kráľovstve podarilo dosiahnuť opačný trend, keď množstvo odpadu na obyvateľa kleslo o päť kíl od roku 2019. Tento úspech je pozoruhodný najmä vzhľadom na globálnu pandémiu, ktorá zvýšila používanie jednorazových predmetov, ako sú lekárske masky či rýchlotesty na Covid.

Ako sú na tom s odpadom ostatné sledované krajiny?

Kolumbia sa stala svetovým lídrom v produkovaní najmenej komunálneho odpadu na obyvateľa, s priemerným množstvom 243 kg na osobu. Tento údaj výrazne prekonáva štatistiky ďalších krajín, čo jasne ukazuje na úspešné odpadové hospodárstvo Kolumbie.

Na druhej strane spektra sa nachádza Čile, ktoré recykluje iba dva kilogramy odpadu na obyvateľa, čím sa Čile stalo krajinou s najnižšou mierou recyklácie na svete. Čísla tiež ukazujú, že 417 kg odpadu na obyvateľa v Čile končí na skládke a likviduje sa spôsobom, ktorý je obzvlášť škodlivý pre životné prostredie.

Island čelí alarmujúcemu zhoršeniu svojho odpadového hospodárstva, keďže sa zvýšila produkcia odpadu o 7 % od roku 2019 a recykluje sa o 68 % menej odpadu ako predtým. Tento trend naznačuje potrebu prijímať nové opatrenia na zlepšenie spravovania odpadov na Islande.

Hoci je z environmentálneho hľadiska spaľovanie odpadu často považované za vhodnejšie než skládkovanie, len 17 z 38 hodnotených krajín uprednostňuje spaľovanie pred skládkovaním. Tieto krajiny zahŕňajú Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Japonsko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Slovinsko, Južnú Kóreu, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.

Zvláštnosťou je Švajčiarsko, jediná krajina, ktorá neposiela žiadny odpad na skládku. Švajčiari produkujú 706 kg odpadu na obyvateľa, pričom 333 kg sa spaľuje a 210 kg recykluje, čím sa stávajú významným príkladom pre ostatné krajiny, ako účinne spravovať a minimalizovať svoj komunálny odpad.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť