mravce
Zvieratá

Mravčie stavby by mohli slúžiť ako inšpirácia pre budovanie efektívnych dopravných sietí pre ľudí

V najnovšej štúdii z Kalifornskej univerzity v Los Angeles biológovia odhalili zaujímavé spojitosti medzi stavbou mravčích hniezd a možnými riešeniami pre zníženie dopravných zápch na preplnených cestách. Ako inšpirácia pre štúdiu poslúžila dopravná situácia na diaľnici 405 v južnej Kalifornii. Napriek tomu táto štúdia môže priniesť nové pohľady na efektívne plánovanie dopravných sietí a zlepšenie premávky vo všetkých veľkomestách.

Vedci sa zamerali na otázku, či spôsob, akým si mravce stavajú hniezda, je ovplyvnený evolučnou históriou alebo súčasnými ekologickými podmienkami. Zistili, že faktory ovplyvňujúce stavbu hniezd zahŕňajú spôsob, akým mravce hľadajú potravu a ako ju prepravujú. Nakoľko mravce riešia podobné problémy ako ľudia v preplnených mestách, táto štúdia naznačuje, že vyvážený prístup k efektívnym dopravným sieťam môže byť odrazom základných princípov, ktoré sledujú mravce pri stavbe svojich hniezd.

„Výskum ukázal, že mravce a ľudia čelia podobným výzvam, keď ide o optimalizáciu premávky a efektívnu výstavbu v preplnených oblastiach,“ uviedol Sean O’Fallon, doktorand v ekológii a evolučnej biológii na Kalifornskej univerzite v Los Angeles.

Mravce a ich premyslené hniezda ako zdroj inšpirácie pre ľudskú infraštruktúru

Podľa tejto štúdie sú hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi štruktúru hniezd mravcov prostredie, v ktorom hľadajú potravu a spôsob, akým potravu prepravujú. To by mohlo mať aplikovateľné využitie pre dopravné siete v ľudských mestských oblastiach. Na príklade diaľnice 405 v južnej Kalifornii by sa mohli uplatniť koncepty, ako sú vyhradené jazdné pruhy pre nákladné vozidlá alebo optimalizované cesty pre pohyb áut smerujúcich do logistických uzlov.

„Poučenie pre ľudí? Ak by boli cesty lepšie prispôsobené spôsobu, akým sa tovar a ľudia pohybujú v našich mestách, dopravné siete by mohli byť efektívnejšie.“

Podľa Noa Pinter-Wollmanovej, profesorky ekológie a evolučnej biológie na Kalifornskej univerzite v Los Angeles, hniezda mravcov a dopravné siete majú spoločné prvky.

„Hniezdo mravcov môžeme chápať ako druh dopravnej siete, ktorá zabezpečuje tok vecí a organizmov do a z hniezda,“ povedala. „Zistili, že štruktúry hniezd boli do značnej miery určené faktormi, ako je to, či mravce hľadali potravu sami alebo v skupinách, ako aj metódy, ktoré používali na nábor iných mravcov, aby pomohli nájsť a nosiť jedlo. Stručne povedané, aktivita a správanie zvierat zohrávajú pri stavbe hniezd väčšiu úlohu ako akákoľvek vrodená evolučná šablóna.“, dopĺňa.

Štúdia zahŕňala analýzu viac ako 400 mravčích hniezd a 31 rôznych druhov mravcov. Vedci skúmali rôzne stratégie hľadania potravy, ktoré mravce používajú a zistili, že spôsob, akým sa potrava hľadá a prepravuje, má výrazný vplyv na štruktúru hniezd. Napríklad druhy mravcov, ktoré využívajú masový náborový spôsob hľadania potravy, majú väčšie vstupné komory, čo umožňuje interakciu medzi väčším počtom mravcov.

„Samotné hniezdo si môžete predstaviť ako dopravnú sieť – žijú v ňom mravce, ale je to aj druh diaľničnej siete, ktorá presúva veci dovnútra a von,““

V skutočnosti štúdia odhalila, že vo všetkých stratégiách hľadania potravy mali hniezda s najväčším počtom komôr tendenciu mať najnižšiu hustotu siete.

V článku výskumníci píšu, že nález môže byť jednoducho funkciou architektúry: Príliš veľa tunelov medzi komorami by mohlo oslabiť štrukturálnu integritu hniezda, čo by mohlo spôsobiť kolaps celého systému.

Táto štúdia nám poskytuje zaujímavý pohľad na to, ako príroda môže inšpirovať riešenia pre ľudské problémy, ako sú dopravné zápchy. Výsledky nám naznačujú, že optimalizácia dopravných sietí môže byť dosiahnutá nielen technologickými inováciami, ale aj skúmaním prírodných vzorov a ich aplikovaním na mestské prostredie.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť