pes a muz
Ľudské telo, Zvieratá

Aký pán, taký pes. Štúdia odhalila, ako sa formujú psie osobnosti pod vplyvom svojho majiteľa

Majitelia psov po celom svete neustále formujú osobnosť svojich milovaných spoločníkov a to prostredníctvom času stráveného s nimi a rôznych životných skúseností.

Výskumníci zverejnili výsledky jednej z najvýznamnejších štúdií týkajúcich sa osobností psov, ktorá bola publikovaná v prestížnom časopise Journal of Research in Personality. William Chopik, profesor psychológie a hlavný autor štúdie, uviedol, že psie osobnosti sa pravdepodobne menia podobne ako osobnosti ľudí.

Táto štúdia, ktorá je jednou z prvých svojho druhu, preskúmala zmenu osobností u psov a priniesla do popredia zaujímavé poznatky o tom, ako sa títo miláčikovia menia v priebehu svojho života.

 „Keď ľudia prechádzajú veľkými zmenami v živote, ich osobnostné črty sa môžu zmeniť. Zistili sme, že sa to deje aj so psami a to v prekvapivo veľkej miere,“ povedal William Chopik. „Očakávali sme, že osobnosti psov budú pomerne stabilné, pretože nemajú divoké zmeny životného štýlu ako ľudia, ale v skutočnosti sa menia veľa. Odhalili sme podobnosti s ich majiteľmi, optimálny čas na výcvik a dokonca čas v ich živote, kedy môžu byť agresívnejšie voči iným zvieratám.“

Aj naši psí spoločníci môžu byť silne ovplyvnení tým, akí sme

V rámci štúdie sa uskutočnil komplexný prieskum medzi majiteľmi viac ako 1600 psov, zahrňujúc 50 rôznych plemien. Psy zahŕňali široký vekový rozsah, od niekoľkých týždňov do 15 rokov a boli rozdelené medzi samcov a samice. Majitelia týchto psov boli požiadaní, aby zhodnotili osobnosť svojho psa a zodpovedali otázky týkajúce sa ich správania. Okrem toho vyplnili anketu týkajúcu sa vlastných osobnostných vlastností.

Jedným z najzaujímavejších zistení tejto štúdie bolo odhalenie, že osobnosti psov sa menia v priebehu ich života. Toto zistenie kontrastuje s predchádzajúcimi predstavami, že psie osobnosti sú relatívne stabilné. Podobne ako u ľudí, aj u psov sa prejavujú určité zmeny v osobnosti, ktoré sú ovplyvnené ich životnými skúsenosťami.

Jedným z hlavných zistení tohto výskumu je, že strach a úzkosť sú významnými črtami, ktoré sa zriedka menia u psov. Doktor Chopik upozornil na túto významnú črtu, ktorá ovplyvňuje mnoho aspektov psieho správania.

Výsledky potvrdili staré príslovie, že psi sa podobajú svojim majiteľom. Konkrétne, extrovertní ľudia hodnotili svojich psov ako aktívnejších, zatiaľ čo majitelia so silne  negatívnymi emóciami hodnotili svojich psov ako bojazlivejších, agresívnejších a menej reagujúcich na tréning. Zaujímavým zistením bolo aj to, že majitelia, ktorí sa sami hodnotili ako príjemní, hodnotili svojich psov ako menej bojazlivých a menej agresívnych voči ľuďom a zvieratám. To poukazuje na to, že osobnostné vlastnosti majiteľa môžu mať výrazný vplyv na správanie psa a jeho sociálnu interakciu.

Výskum profesora Chopika podčiarkuje dôležitosť väzieb medzi ľuďmi a ich psami a naznačuje, že tieto vzťahy môžu mať hlboký vplyv na osobnosti oboch strán. S rozširovaním poznatkov o psích osobnostiach môžeme lepšie porozumieť, prečo psi konajú tak, ako konajú, a zlepšiť vzťahy medzi ľuďmi a ich štvornohými priateľmi.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť