Veda a technika, Zvieratá

Staráme sa viac o psy alebo mačky? Pozrite sa, čo odhalila štúdia. Platí to aj na vás?!

Vedci z Univerzity v Kodani pod vedením Dr. Petra Sandøea sa rozhodli preskúmať predchádzajúce výsledky viacerých prác, ktoré naznačovali, že majitelia psov sa starajú o svojich domácich miláčikov viac ako majitelia mačiek. Dôvodom tohto správania môže byť skutočnosť, že mačky sú vo všeobecnosti považované za menej náklonné k ľuďom a menej náročné na starostlivosť. Avšak, tieto štúdie boli často vypracované na základe obmedzených vzoriek a nebrali do úvahy možné kultúrne rozdiely vo vzťahu k domácim miláčikom. Téme sa venoval podrobne portál frontiersin.org.

Starajú sa majitelia psov o svojich domácich miláčikov viac ako majitelia mačiek?

Sandøe a jeho tím uskutočnili prieskum medzi dospelými majiteľmi domácich zvierat v troch krajinách, ktorými boli Dánsko, Rakúsko a Spojené kráľovstvo. Vedci starostlivosť o domáce zvieratá merali prostredníctvom Lexingtonovej stupnice pripútanosti k domácim zvieratám, ktorej cieľom je porozumieť emocionálnej pripútanosti majiteľov, ako aj tomu, koľko sú ochotní investovať do veterinárnej starostlivosti, prípadne do ich poistenia.

Ich zistenia ukázali, že ľudia sa vo všetkých krajinách viac starajú o svoje psy ako o mačky. Avšak, zaujímavé rozdiely boli v postojoch medzi jednotlivými krajinami. Kým vo Veľkej Británii bola preferencia pre psy len mierna, v Rakúsku bola výraznejšia a v Dánsku veľmi výrazná.

Celková vzorka majiteľov domácich zvierat vedcov pozostávala z 2 117 ľudí, ktorí vlastnili psy alebo mačky. Konkrétne išlo o 844 majiteľov psov, 872 majiteľov mačiek a 401 majiteľov, ktorí vlastnili psy aj mačky.

Hlavné zistenie štúdie ukázali, že kým ľudia vo všetkých krajinách sa viac starajú o svoje psy ako o mačky, stupeň tohto rozdielu sa výrazne líši medzi krajinami.

„Nezdá sa, že by to bol univerzálny fenomén, že ľudia sa oveľa menej starajú o svoje mačky ako o psy. Navrhujeme, že rozdiel závisí pravdepodobne na kultúrnych faktoroch,“ povedal Sandøe.

Rozdiel medzi emocionálnou väzbou majiteľov psov a mačiek bol vo Veľkej Británii menší ako v ostatných krajinách. Napríklad v prípade Dánskych majiteľov psov bolo oveľa menej pravdepodobné, že svoje mačky poistia v porovnaní so psami. Rozdiel v ochote zaplatiť za liečbu bol opäť oveľa väčší v Dánsku v prospech psov ako mačiek.

„Zdá sa, že neexistuje žiadna prirodzená hranica toho, do akej miery sa ľudia nakoniec budú starať o svoje mačky v porovnaní so svojimi psami,“ uviedol Sandøe. „Briti sú často zobrazovaní ako národ milovníkov mačiek, čo určite potvrdila aj naša štúdia,..“, doplnil.

Prečo sme ochotnejší investovať viac do psov ako do mačiek?

Výskumníci špekulujú, že ich zistenia môžu byť dôsledkom agrárnych tradícií, kde sa väčšina zvierat držala viac v pozadí, no psy spolupracovali s ľuďmi častejšie ako iné vrátane mačiek. Avšak, môžu existovať aj iné faktory. Výskumníci hovoria, že stálo by za skúšku vykonať obdobný experiment aj v ďalších krajinách.

„Naša štúdia sa zameriava iba na tri krajiny v strednej a západnej Európe,“ upozornila profesorka Clare Palmer z Texaskej A&M University. „Kladie to zaujímavé otázky týkajúce sa toho, čo by mohli porovnávacie štúdie iných krajín zistiť. Možno existujú krajiny, kde je úroveň starostlivosti a pripútania k mačkám skutočne vyššia ako k psom?“

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť