titulka-starnutie_2 (1)
Ľudské telo

Biologický či chronologický vek – akí starí v skutočnosti sme? Prinášame vám pohľad vedy

Výskumní pracovníci vyvíjajú test, pomocou ktorého by bolo možné vypočítať náš reálny biologický vek. Tieto testy by mohli napríklad pomôcť zhodnotiť, ako dobre sa ľudské telo vyrovnáva s rôznymi zdravotnými nástrahami v živote. Ako presné by mohli byť tieto testy a dokázali by vôbec predpovedať budúcnosť nášho zdravia?

Starnutie bolo dlho považované za nevyhnutný dôsledok ľudského života. Avšak nové poznatky ukázali, že pokles fyzických síl spojený so starnutím je spôsobený primárnym biologickým procesom, ktorý ovplyvňujú genetické i environmentálne faktory. A ak sa starnutie spája s biológiou, potom je aj vcelku ovplyvniteľné.

Byť v staršom veku, to predstavuje nielen zvyšujúce sa riziko vzniku mnohých chorôb. Lepšie pochopenie samotného procesu starnutia by tak mohlo viesť k cieľu zlepšiť náš fyzický stav súvisiaci s vekom. Kritérium starnutia medzi jednotlivými ľuďmi, ktorí majú rovnaký rok narodenia sa môže výrazne líšiť. Chronologický vek totižto znamená, koľko rokov reálne žijeme, ale nemusí byť dobrým ukazovateľom, ako sme na tom fyzicky dobre. Naproti tomu sa biologický vek stotožňuje so zmenami súvisiacimi s vekom a telesnými funkciami a môže tiež presnejšie predpovedať šance na rozvoj ochorení, ktoré súvisia s vekom.

Biologický vek môžeme merať rôzne. Prvou formou sú napríklad testy vitality (Vitality Age tests). Tie sú založené na posúdení celkového zdravia i správania človeka. Online test vitality využíva istý algoritmus, ten berie do úvahy aspekty ako hmotnosť, životný štýl, pohyb, hladinu cholesterolu či týždennú konzumáciu alkoholu. Odpovede sú následne porovnávané s relatívne zdravou vzorkou ľudí v tom istom chronologickom veku. Biologický vek je potom vypočítaný ako miera rizika, na ktoré vplýva i fajčenie alebo nezdravá životospráva, ktoré biologický vek výrazne zvyšujú.

Najpresnejším spôsobom na meranie biologického veku je však GlycanAge test. Tento test sa zameriava na štruktúru proteínu s názvom imunoglobulín v krvnom sére, ktorý sa podieľa na imunitnej odpovedi v organizme. Jeho funkciou je identifikácia a následná neutralizácia cudzích elementov, vírusov a baktérií v tele. Test GlycanAge analyzoval štruktúru imunoglobulínu vo vzorkách krvi viac ako 40 000 ľudí vo svete. Vedci tvrdia, že vzory glykanových štruktúr sa menia s pribúdajúcim vekom a odrážajú životný štýl ľudí. Porovnaním vzoriek test určuje, ako rýchlo naše telo starne.

Biologická komplexnosť starnutia zatiaľ nie je dostatočne preskúmaná. Nie všetky biologické zmeny súvisiace s vekom majú vplyv na zdravotný stav v rovnakom rozsahu. Riešením môže byť práve nový projekt MARK-AGE Consorcium, zložený z európskych výskumných pracovníkov a spolufinancovaný Európskou úniou. Projekt by mal pokrývať viac aspektov, ktoré majú vplyv na starnutie organizmu. Takýto typ výskumu by sa mal ukázať ako najužitočnejší pri stanovení biologického veku i predpovedaní zdravia súvisiaceho s pribúdajúcim vekom.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť