modre oci
Ľudské telo, Veda a technika

Chcete žiť dlhšie? Toto musíte zahrnúť do vášho života, aby ste sa dožili krásneho veku a v zdraví!

Vedci zistili spôsoby, ako predĺžiť zdravý život u rôznych druhov živočíchov vrátane červov, myší a opíc. Ich výskum poskytol nové informácie o biológii starnutia. Napriek tomu sa ukázalo, že najlepší spôsob, ako zvýšiť šancu na dlhý a aktívny život, je dodržiavanie zdravých návykov, ktoré zahrňujú zdravú stravu, pravidelnú fyzickú aktivitu, dostatok spánku a vyhýbanie sa škodlivým zlozvykom.

Očakáva sa, že ľudia v USA sa dožijú priemerne 79 rokov, zatiaľ čo pred storočím sa priemerná dĺžka života približovala k 54 rokom. Tento trend je viditeľný po celom svete a navyše, dnes sú starší ľudia zdravší a môžu ostať aktívni a zdraví aj v neskoršom veku. Napríklad výskum, ktorý skúmal návyky členov Cirkvi adventistov siedmeho dňa ukázal, že ich zdravý životný štýl, ktorý vedú, vrátane pravidelného cvičenia, vegetariánskej stravy, absencie tabaku a alkoholu a udržiavania zdravej hmotnosti, im pomáha zostať zdravšími aj vo vyššom veku. Ich dĺžka života je v priemere o takmer 10 rokov dlhšia ako u väčšiny Američanov, uvádza newsinhealth.nih.gov.

Cvičením k dlhšiemu životu

Cvičenie je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré pomáhajú predĺžiť očakávanú dĺžku aktívneho života. S vekom sa v tele prejavujú prirodzené zmeny, ako je strata svalovej hmoty, zníženie energie a bolesti kĺbov. Avšak sedavý životný štýl môže zvýšiť riziko ochorenia, invalidity a dokonca aj smrti. Aj krehkí starší ľudia môžu získať prospech z pravidelnej fyzickej aktivity.

kognitívne schopnosti v starobe a sport

Zdroj: unsplash.com (yerling villalobos a Jakob Owens)

Štúdia financovaná Národným inštitútom zdravia skúmala viac ako 600 uchádzačov vo veku 70 až 89 rokov, ktorí boli vystavení riziku invalidity. Niektorí z nich boli náhodne priradení do skupiny, ktorá sa zaoberala miernym cvičebným programom, zatiaľ čo ostatní boli zaradení do skupiny bez štruktúrovaného cvičenia. Členovia cvičebnej skupiny postupne zvýšili svoju týždennú aktivitu na 150 minút. Ich cvičebný program zahŕňal rýchlu chôdzu, silové a balančné tréningy a cvičenia flexibility.

„Po viac ako 2 rokoch mala skupina s fyzickou aktivitou menšie postihnutie a ak sa aj stali invalidmi, boli invaliditou postihnutí kratší čas ako tí v porovnávacej skupine,“ vysvetľuje doktorka Dr. Marie Bernard, zástupkyňa riaditeľa Národného inštitútu pre starnutie. „Kombinácia rôznych typov cvičenia – aeróbneho, silového a balančného tréningu a flexibility – je dôležitá pre zdravé starnutie,“ dodala.

Akú úlohu hrajú gény pri dlhovekosti?

Doktor Thomas Perls, ktorý je odborníkom na starnutie a riaditeľom New England Centenarian Study na Lekárskej fakulte Bostonskej univerzity, tvrdí, že aj keď mnohí ľudia si myslia, že dobré gény sú nevyhnutné pre dlhší život, v skutočnosti sú genetické faktory len jednou z mnohých zložiek, ktoré ovplyvňujú našu dĺžku života.

„Výskum ukazuje, že gény predstavujú menej ako jednu tretinu vašich šancí na prežitie do veku 85 rokov. Veľká väčšina zmien v tom, koľko rokov sa dožijeme, je spôsobená naším zdravotným správaním,“ hovorí Perls. „Naše gény by mohli dostať väčšinu z nás blízko k pozoruhodnému veku 90 rokov, ak budeme viesť zdravý životný štýl.“

Aj keď genetické faktory len do značnej miery ovplyvňujú životnú dĺžku, ich vplyv je oveľa výraznejší u jedincov, ktorí sa dožili vysokého veku, ako je napríklad vek nad 95 rokov.

„Zdá sa, že neexistuje jediný gén, ktorý by výrazne ovplyvnil schopnosť dožiť sa vyššieho veku,“ hovorí Perls. „Namiesto toho sú to kombinované účinky pravdepodobne stoviek génov, z ktorých každý má individuálne slabé účinky, ale ich správna kombinácia môže viesť k veľmi silnému účinku, najmä ak sa jedná o dlhovekosť,“ dodal na záver.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť