namesacnost
Ľudské telo, Zaujímavosti

Hoci spia, ich oči sú otvorené. Aký je záhadný svet námesačných ľudí?

Námesačnosť, často nazývaná aj somnambulizmus alebo noktambulizmus, predstavuje zvláštny jav, kedy sa spájajú prvky spánku a bdenia. Tento fenomén, ktorý je klasifikovaný ako porucha spánku v rámci skupiny parasomnií, prináša so sebou pôsobivú kombináciu aktivity a relaxácie. Jeho výskyt sa spája so štádiom pomalých vĺn spánku a nízkym stupňom vedomia, pričom sa ľudia zapájajú do rôznych činností, ktoré by inak vykonávali až v stave plného bdenia. Medzi týmito aktivitami môžeme nájsť napríklad rozhovory, posedenie na posteli, návštevu kúpeľne, konzumáciu jedla alebo upratovanie. Na druhej strane, námesační môžu prejaviť aj nebezpečné aktivity vrátane varenia, riadenia vozidiel, násilných gest a dokonca aj interakcií s predmetmi, ktoré existujú len v ich predstavách a halucináciách, informácie poskytuje Wikipedia.org.

Námesačnosť sa často prejavuje prostredníctvom jednoduchých a opakujúcich sa činností, samotní námesačníci sú často nevedomí svojho konania, alebo majú iba hmlisté spomienky na svoje aktivity. Ich vedomie je v stave, v ktorom je náročné zachytiť a uchovať si spomienky. Napriek tomu, že majú otvorené oči, ich pohľad býva matný a zdá sa byť neprítomný. Celý tento stav môže trvať od 30 sekúnd až po pol hodinu.

Čo vyvoláva námesačnosť? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá,..

Ak sa pýtate na presnú príčinu námesačnosti, tak tá nie je známa, ale zdá sa, že sa vyskytuje v rodinách. Je pravdepodobnejšie, že budete námesačný, ak iní členovia vašej blízkej rodiny majú alebo mali námesačné správanie alebo nočné hrôzy. No veci ako stres, úzkosť, nedostatočný spánok, konzumácia alkoholu, určité druhy liekov, sedatív, môžu námeačné chodenie zhoršiť.

Námesačného nikdy nebuďte!

Námesačnosť prebúdza zvedavosť a stala sa témou intenzívneho výskumu. Táto nezvyčajná porucha spánku prináša so sebou záhadné správanie, kedy jednotlivci prechádzajú svojimi nočnými dobrodružstvami s otvorenými očami, informácie dopĺňa portál Ergoflex.com.

Všeobecne platí, že pri námesačnosti ostávajú oči postihnutých jednotlivcov otvorené, čo značne kontrastuje s typickým stavom spánku, kedy sa oči zatvárajú. Výskumníci vysvetľujú, že takéto otvorené oči neznamenajú nutne bdelosť, ale sú spojené so špecifickým spánkovým stavom. Tento paradoxný stav spánku môže byť záhadný nielen pre pozorovateľov, ale aj pre samotných jednotlivcov, ktorí ho zažívajú.

Námesační ľudia často pôsobia mierne neprítomne, čo môže spôsobiť dojem zmätenosti. Napriek tomu, že to môže pripomínať stav osôb pod vplyvom alkoholu alebo iných látok, odborníci upozorňujú, že námesačnosť má svoje vlastné charakteristické rysy.

Väčšina ľudí má tendenciu prebudiť sa počas námesačnosti zmätení a môže to viesť k nebezpečným situáciám.

Poruchy spánku, ako je námesačnosť, môžu spôsobiť zranenia v prípade pokusov o prebudenie postihnutého jednotlivca. Je preto dôležité dodržiavať zásady ohľadom správania sa k námesačníkom. Odborníci odporúčajú, aby sa námesačníci nikdy nebudili a ak sa s nimi stretnete, mali by ste im pomaly a opatrne pomôcť naspäť do postele. Rozhovorom s nimi môžete pomôcť znížiť ich zmätenosť a riziko zranenia.

Námesačnosť zostáva záhadným javom, ktorý neustále púta pozornosť výskumníkov aj verejnosti. Aj napriek tomu, že výskum v tejto oblasti pokročil, stále zostávajú mnohé otázky bez odpovedí. Ako sa vyvíja spánok a prečo niektorí ľudia zažívajú takéto zvláštne stavy, to je stále predmetom intenzívneho výskumu a bádania.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť