Grigorij Jefimovic Rasputin
História, Osobnosti, Zaujímavosti

Kontroverzný mních Grigori Rasputin bol osobnosťou, ktorá stála pri poslednom ruskom cárovi Mikulášovi II. v čase jeho pádu

Grigori Rasputin bol jednou z najzaujímavejších postáv neskorej Ruskej ríše. Vyrastal v rodine 7 detí a bol jediným, kto sa dožil dospelosti. Narodil sa v malej sibírskej dedine, v roľníckej rodine a väčšinu svojho života prežil ako roľník.

Až koncom 90. rokov 19. storočia sa začlenil do pravoslávnej cirkvi a po náboženskom prebudení sa začal vyhlasovať za svätého muža s nadprirodzenými schopnosťami, ako je schopnosť liečiť. Krátko po revolúcii v roku 1905 bol Rasputin predstavený kráľovskej domácnosti a zblížil sa s cárskou rodinou Romanovcov. V roku 1907 pomohol stabilizovať stav chorého mladého dediča Alexeja a získal si tak priazeň cára Mikuláša II. a najmä jeho manželky Alexandry. Rasputinove schopnosti liečenia boli však pravdepodobne založené na hypnóze, ktorú si osvojil počas svojho náboženského prebudenia, vysvetľuje portál thecollector.com.

Grigori Rasputin bol ruský mystik a duchovný, ktorý sa stal významnou osobnosťou v posledných rokoch ruského cárskeho režimu pred revolúciou v roku 1917.

Rasputinove hygienické návyky boli slabé, dokonca až nechutné!

Rasputinov životný štýl predtým, ako sa dostal do kráľovskej domácnosti, bol jednoduchý, ako aj u väčšiny roľníkov. Jeho spôsoby a hygiena boli nevhodné pre ruskú šľachtu a bol známy svojimi neprístojnými maniermi ako bolo oblizovanie lyžíc či zanechávania jedla vo fúzoch. Okrem toho sa Rasputin len zriedka umýval a mal tendenciu páchnuť. Aj napriek týmto odpudivým zlozvykom si Grigorij Rasputin získal priazeň niekoľkých šľachtických dám v Petrohrade vrátane cárovnej Alexandry. Aj navzdory svojej svätosti sa oddával hriešnym činnostiam, bol ťažký pijan a trávil čas v spoločnosti rôznych žien. Napriek tomu si dokázal získať obdiv a popularitu a to najmä pre svoje schopnosti liečiť a pomáhať ľuďom v núdzi.

Svoj silný vplyv Rasputin využíval i v politických otázkach.

Rasputinov vplyv na cárovnú Alexandru bol taký silný, že ju vedel ovplyvniť v politických záležitostiach, dokonca aj keď bol jej manžel Mikuláš II. na vojne. Rasputin sa aktívne zasadzoval proti vstupu Ruska do prvej svetovej vojny a tvrdil, že by to malo katastrofálne následky pre krajinu a monarchiu. Jeho rady však neboli vypočuté a tak trval na tom, že sám pôjde na front požehnať ruským jednotkám. Jeho návrh bol však odmietnutý a veľkovojvoda Nicholas Nikolaevič mu hrozil popravou, ak sa na front dostane.

Rasputinova predpoveď o katastrofálnych dôsledkoch vojny sa však nakoniec naplnila, čo prinútilo cára Mikuláša II. konať. V reakcii na porážky Ruskej ríše na fronte a na zhoršujúcu sa politickú situáciu v krajine sa Mikuláš II. rozhodol poslúchnuť Rasputinovu radu a prevziať velenie nad armádou. To však nezlepšilo situáciu a ďalšie katastrofy a zlyhania nasledovali v najbližšej dobe. Rasputinova popularita sa medzi šľachtou premenila na nenávisť a zlom v jeho živote nastal v roku 1916, keď bol zavraždený.

Brutálna vražda, ktorá nemá ani dnes jasné vysvetlenie

Grigori Rasputin bol zabitý v noci z 29. na 30. decembra 1916 v Petrohrade. Bol zavraždený skupinou aristokratov a šľachticov, ktorí sa obávali jeho vplyvu na cárovnu a vládu. Zavraždenie bolo zložité a kruté, a preto sa stalo záhadou a predmetom mnohých teórií a konšpiračných teórií.

Podľa niektorých verzií Rasputina otrávili jedlom a pitím, ale jeho silná imunita mu umožnila prežiť. Potom bol zastrelený niekoľkokrát a nakoniec bol utopený vo zmrznutej rieke Nievě. Existuje však aj teória, že bol iba zastrelený a následne jeho telo bolo umiestnené do rieky, aby sa zničili dôkazy o jeho vražde. No možno ide len o mýtus, že sa ho najprv pokúsili otráviť. Podľa nepublikovaných pitiev z roku 1916 profesorom Kossorotovom, v jeho žalúdku nebol nájdený žiaden jed, píše Wikipedia.org. Nedá sa ani určiť s istotou, že sa utopil, pretože voda v pľúcach býva bežným nálezom pri pitve. No na čom sa zhodli experti je, že bol postrelený a to niekoľkokrát. Ale až tretia guľka namierená do čela bola pre neho smrteľná.

Rasputinovo zavraždenie malo vplyv na ruskú históriu a zrútenie cárskeho režimu o rok neskôr. Jeho brutálne zavraždenie sa stalo známym po celom svete a prispelo k kontroverznej povesti tejto zaujímavej historické postavy.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť