Ľudské telo, Veda a technika

Máte pocit, že vo vydýchanej miestnosti vám menej funguje mozog? Nie je to len pocit, ukazuje štúdia

Pravdepodobne nikoho neprekvapí, že CO2 je látkou, ktorá vo vysokej koncentrácii je pre ľudský organizmus škodlivou. Môže dokonca spôsobiť aj zadusenie, pretože nahrádza kyslík v krvi. No nemusíte mať obavy, že by ste zadusili počas prechádzky v meste alebo v byte z dôvodu vysokej koncentrácie oxidu uhličitého vo vzduchu. Na to, aby došlo k zaduseniu, tak koncentrácia CO2 vo vzduchu by musela byť okolo 40 000 ppm. Oxid uhličitý sa vo vnútornom prostredí vo všeobecnosti nenachádza v nebezpečných hladinách, ktoré by predstavovali pre nás priame bezpečnostné riziko. Rovnako je to aj v exteriéri. No aj napriek tomu vyššia koncentrácia CO2, hoci nie život ohrozujúca, vplýva na naše fungovanie.

Vedci za účelom, aby zistili, ako vplýva vyššia koncentrácia CO2 na ľudí, vykonali niekoľko experimentov. Vystavili 40 vysokoškolských študentov rôznym úrovniam oxidu uhličitého vo vzduchu a NAI (NAI+500 ppm CO2, 500 ppm CO2, NAI+2500 ppm CO2 a 2500 ppm CO2) následne im odmerali kognitívnu výkonnosť vrátane uvažovania, krátkodobej pamäte, úrovne koncentrácie, verbálnych schopností a podobne za pomoci nástroja Cambridge Brain Sciences. Pre tých, ktorí nevedia, tak skratka NAI označuje častice vo vzduchu, ktoré majú negatívny elektrický náboj. Tieto negatívne ióny sú prírodnými časticami, ktoré sa vyskytujú vo vonkajšom prostredí. Negatívne ióny majú schopnosť priťahovať a neutralizovať pozitívne nabité častice vo vzduchu, ako sú prachové častice, peľ a baktérie. Týmto spôsobom prispievajú k zlepšeniu kvality vzduchu a môžu mať pozitívny vplyv na ľudské zdravie a pohodu.

Ako vplýva vyššia koncentrácia oxidu uhličitého na kognitívne schopnosti ľudí?

Výsledky odhalili, že rôzne hladiny CO2 a NAI mali významný vplyv na kognitívnu výkonnosť po jednej hodine expozície. V porovnaní s 500 ppm CO2 a kombinácia 500 ppm CO2 s NAIs viedla k lepším schopnostiam uvažovania, krátkodobej pamäti a verbálnym schopnostiam, zatiaľ čo 2500 ppm CO2 spôsobilo zníženie schopností uvažovania. Pridanie NAIs k 2500 ppm CO2 zlepšilo schopnosti uvažovania, krátkodobú pamäť a verbálne schopnosti. Výhody pridania NAIs k prostrediu s vysokým podielom čistého CO2 sú zreteľnejšie než v prospech prostredia s nízkym obsahom CO2. Navyše, pridanie NAIs môže znížiť nosové podráždenie alebo suchosť, podráždenie alebo suchosť kože, ospalosť a zvýšiť tepovú frekvenciu.

Výskumníci hovoria, že k výsledkom sa dopátrali potom, ako boli účastníci experimentu umiestnení do komory podobnej kancelárii, pričom už pri 1 000 ppm, došlo k významnému poklesu kognitívnej výkonnosti (schopnosti rozhodovania sa a schopnosti riešiť problémy). Vedci vypočítali, že ak by sa podarilo vo vydýchanej miestnosti znížiť koncentráciu CO2 z 2100 na 900 ppm, tak to by viedlo nárastu výkonnosti o 12%. Rovnako treba spomenúť, že typická vnútorná koncentrácia CO2 testovaná v školských budovách bola v rozmedzí od 2000 – 3000 ppm.

miestnost v ktorej prebiehal experiment

Zdroj: Copyright © 2023 Miao Guo et al (CC BY 4.0)

„Naše experimentálne výsledky naznačujú, že vystavenie čistému 2500 ppm CO2 je spojené so znížením celkovej kognitívnej výkonnosti u vysokoškolských študentov v porovnaní s expozíciou 500 ppm CO2.“, konštatujú vedci v publikovanej práci. „Táto štúdia zistila, že výhody NAI na kognitívnu výkonnosť sú ešte výraznejšie pri vysokej expozícii CO2. Vystavenie NAI+2500 ppm CO2 viedlo k zvýšeniu kognitívnej výkonnosti v uvažovaní, krátkodobej pamäti a verbálnych schopnostiach. Všetky skóre kognitívnej výkonnosti vysokoškolských študentov v podmienkach NAI+500 ppm CO2 boli podobné ako v podmienkach NAI+2500 ppm CO2.“, dopĺňajú.

Výskumníci pokles kognitívnych funkcií v situácii, keď sme vystavení vyššej koncentrácii CO2 pripisujú tomu, že keď krv s vyšším obsahom oxidu uhličitého dosiahne mozog, tak to vedie k vzruchu v mozgu, čo môže viesť k zníženiu kognitívnej výkonnosti. Okrem iného vyššia koncentrácia CO2 môže spôsobiť, že miestnosť sa stane teplejšou a dusnejšou, čo môže mať nepriaznivý vplyv na pohodu jednotlivca. Teplo a dusno môžu spôsobiť ospalosť, zníženú bdelosť a zníženú pozornosť.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť