titulka-starnutie_2 (1)
Ľudské telo, Veda a technika

Vedci identifikovali kľúč k tomu, aby sme sa cítili mladšie, než máme skutočný vek

Cítite sa niekedy starší, ako skutočne ste, respektíve mladší? Vedzte, že tento pocit prežívajú mnohí. Vedci z Katedra psychológie na Štokholmskej univerzite priniesli prácu, v ktorej identifikovali jeden z kľúčových faktorov, ktorý ovplyvňuje to, ako staro sa cítime.

V súčasnej dobe, keď tempo života naberá na rýchlosti a každodenný stres je na dennom poriadku, sa mnohí z nás občas pristihnú, ako túžia po energii a vitalite svojich mladších rokov. Zdá sa, že pocit mladosti nie je len otázkou vnímania. Je to jav úzko spojený s objektívnymi zdravotnými výsledkami. Predchádzajúce štúdie dokázali, že pocit byť mladším, než je naša skutočná veková kategória, súvisí s dlhším a zdravším životom. Existujú dokonca dôkazy, že subjektívny vek môže predpovedať skutočný vek mozgu, pričom tí, ktorí sa cítia mladší, majú aj „mladší“ mozog.

Spánok zohráva dôležitejšiu úlohu v súvislosti s tým, ako staro sa cítime, než sme si mysleli

Leonie Balter, výskumníčka na z katedry psychológie na Stockholmskej univerzity spolu so svojím tímom skúmali, či spánok zohráva kľúčovú úlohu v tom, ako staro sa cítime.

„Keďže spánok je nevyhnutný pre funkciu mozgu a celkovú pohodu, rozhodli sme sa otestovať, či spánok skrýva nejaké tajomstvo pre zachovanie mladistvého pocitu veku,“ hovorí Balter.

Za týmto účelom, aby zodpovedali základnú otázku, ako úlohu zohráva spánok v súvislosti s pocitom, ako staro sa cítime, vykonali výskumníci dve štúdie.

V prvej práci sledovali 429 jedincov vo veku 18 až 70 rokov, kde boli účastníci vyzvaní, aby uviedli, ako staro sa cítia, koľkokrát za uplynulý mesiac nemali dostatok spánku a či sa cítili ospalo. Výsledky ukázali, že za každú noc s nedostatočným spánkom, sa účastníci cítili v priemere o 0,23 roka starší. Inými slovami, ak z 30 dní riadne nespali napríklad 10 dní, tak sa cítili o 2,3 roka starší, ako skutočne boli.

V druhej práci tím preskúmal, či skutočne nedostatok spánku spôsobuje, že sa účastníci cítia starší. V experimentálnej štúdii obmedzenia spánku sa zúčastnilo 186 jedincov vo veku 18 až 46 rokov. Účastníci obmedzili svoj spánok na dve noci s len štyrmi hodinami v posteli každú noc a inokedy spali dostatočne počas dvoch nocí, pričom v posteli strávili deväť hodín.

Po obmedzení spánku sa účastníci cítili v priemere o 4,4 roka starší v porovnaní s tým, keď mali dostatok spánku. Účinky spánku na subjektívny vek sa zdali byť spojené s tým, ako boli ospalí. Cítiť sa mimoriadne bdelým bolo spojené s pocitom byť o 4 roky mladší než skutočný vek, zatiaľ čo mimoriadna ospalosť bola spojená s pocitom byť o 6 rokov starší než skutočný vek.

„To znamená, že prechod od bdelosti k ospalosti pridal úžasných 10 rokov k tomu, na koľko rokov sa človek cítil,“ hovorí Leonie Balter.

Tento výskum poskytuje silný argument pre dôležitosť kvalitného spánku nielen pre naše fyzické, ale aj psychické zdravie. V dnešnej uponáhľanej dobe by sme nemali podceňovať silu dobrého nočného odpočinku ako nástroja na zachovanie našej mladosti, vitality a celkovej pohody.

 

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť