obezita a tucnota
Ľudské telo, Veda a technika

O koľko rokov vám obezita skráti život? Takáto je odpoveď!

Dnešná hektická doba, zaneprázdnenosť či nedostatok času si častokrát vyberajú daň na našich postavách. Zdravé stravovanie, pravidelný pohyb či dostatok spánku sú rady a odporúčania, ktoré si asi väčšina z nás vypočuje od svojho lekára. Nie vždy je to však možné a na cvičenie popri všetkých tých povinnostiach neostáva čas. Rýchla večera zjedená neskoro a častokrát bez akejkoľvek nutričnej vyváženosti v kombinácii s nedostatkom pohybu sú príčinou toho, že sa nám naša pneumatika na bruchu zväčšuje.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa celosvetová obezita od roku 1975 takmer strojnásobila a podľa dát z roku 2016 trpelo nadváhou viac ako 1,9 miliardy dospelých a z nich bolo viac ako 650 miliónov obéznych. Alarmujúce čísla ukazuje štatistika obezity u detí, kde malo v roku 2016 nadváhu alebo obezitu viac ako 340 miliónov detí a dospievajúcich vo veku 5 až 19 rokov. Štatistika z roku 2020 ukazuje, že až 39 miliónov detí mladších ako 5 rokov malo nadváhu alebo obezitu. Nadváha je iba malým krokom k obezite a nepochybne sú obe škodlivé a spôsobujú mnoho ďalších závažných zdravotných problémov, no ktorému pohlaviu škodí obezita viac? Štatistické dáta poskytla stránka Svetovej zdravotníckej organizácie who.int.

Počet rokov, o ktoré sa život v dôsledku obezity skráti, nie je zanedbateľný

Odborníčka Cari Kitahara využila údaje z 20 rôznych štúdií zaoberajúcich sa skúmaním ukazovateľa BMI a údajov o miere úmrtnosti poskytnutých z Národného inštitútu pre rakovinu z roku 2014 pre skupinu ľudí s extrémnou obezitou. BMI je pomer výšky človeka k jeho hmotnosti a  ideálne hodnoty BMI sú v rozpätí 18,5-24,9, zatiaľ čo BMI 40 indikuje už extrémnu obezitu. Prostredníctvom tohto výskumu dospeli k záveru, že extrémna obezita nás môže pripraviť v extrémnych prípadoch až o 14 rokov života.

„Konkrétne sme zistili, že BMI od 40 do 44 boli spojené so 6,5 rokmi strateného života, ale toto sa zvýšilo na 8,9 rokov pre BMI od 45 do 49. 9,8 rokov stratia ľudia s BMI od 50 do 54. 13,7 (pozn. redakcie: rokov), teda takmer 14 rokov života, stratia ľudia s BMI od 55 do 59.“

Nemáte ideálne BMI? Zvyšujete riziko, že umriete

Odborníci tiež zistili, že miera úmrtnosti medzi nefajčiarmi bez známej choroby srdca alebo rakoviny bola najnižšia u osôb s hodnotami BMI v rozpätí 22,5-24,9. Riziko úmrtia narastalo úmerne o 31 % pri každých navýšených piatich jednotkách hodnoty BMI za rok.

Účastníci výskumu s hodnotami BMI v rozpätí 40-49,9 mali počas sledovaného obdobia viac ako dvojnásobnú pravdepodobnosť úmrtia ako tí, ktorých BMI bolo v optimálnom rozmedzí 22,5 až 24,9.

„Aj keď sa nám podarilo odhaliť niekoľko skutočne zaujímavých poznatkov o riziku úmrtnosti u obéznych jedincov, chceli sme sa dozvedieť viac o špecifických faktoroch, ktoré spôsobujú toto zvýšené riziko. Keď sme sa pozreli na príčiny smrti, zistili sme, že pri porovnaní obéznej skupiny v štúdii, vrátane jedincov s hodnotami BMI medzi 40 až 59, so skupinou so zdravou hmotnosťou s hodnotami BMI medzi 18,5 až 25, existuje jasný vzorec zvýšené riziko pri každej hlavnej príčine smrti spojenej s metabolickými poruchami, ako je cukrovka a hypertenzia. Medzi tieto hlavné príčiny smrti patria srdcové choroby, rakovina, cukrovka, choroby obličiek a choroby pečene.“

Pozitívnou správou na záver je, že každý cielene zhodený kilogram váhy úmerne znižuje riziko úmrtia a vzniku chronických chorôb akými sú srdcové choroby, cukrovka, špecifické typy rakoviny či ochorenie pečene a obličiek u obéznych osôb.

Ako vypočítam svoje BMI?

Ako vyššie píšme, tak BMI je pomer výšky človeka k jeho hmotnosti. Vzorec teda vyzerá BMI = hmotnosť / výška. Ak teda napríklad vážite 75 kilogramov a vaša výška 1,65 metra, tak vzorec by vyzeral BMI = 75 kg / 1,65 m = 27,55 (BMI). Ide teda o miernu nadváhu. Nižšie v tabuľke si môžete pozrieť hodnoty BMI.

< 18,5 Podváha
18,5 – 24,99 Optimálna váha
25 – 29,99 Nadváha
30 – 34,99 Obezita prvého stupňa
35 – 39,99 Obezita druhého stupňa
> 40 Obezita tretieho stupňa
Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť