pije ryba vodu_titulka
Zaujímavosti, Zvieratá

Pijú ryby vodu?

Pravdepodobne aj vy začínate nový deň pohárom vody. Je to pre nás životodarná tekutina, bez ktorej by sme dlho neprežili. Trvalo by približne 3 dni, kým by sme umreli bez prístupu k vody. No zamýšľali ste sa niekedy nad tým, či vodu pijú aj ryby? Poďme si teraz spolu zodpovedať túto otázku. Téme sa podrobne venoval portál univerzity McGill University.

Ako pijú ryby vodu?

Ryby rovnako ako ľudia potrebujú vodu na to, aby prežili. No nie všetky ryby pijú vodu ako my. Ryby prijímajú tekutiny cez kožu a žiabre prostredníctvom procesu, ktorý je známy ako osmóza. Pre tých, ktorí nevedia, tak osmóza je proces, pri ktorom dochádza k prieniku rozpúšťadla cez polopriepustnú membránu z oblasti s nižšou koncentráciou rozpustených látok do oblasti s vyššou koncentráciou.

V prípade organizmov, napríklad rýb, osmóza je dôležitá pre reguláciu množstva vody a rozpustených látok v ich tela. Ak je koncentrácia rozpustených látok v organizme vyššia ako vo vonkajšom prostredí, voda bude priťahovaná do organizmu osmózou. Naopak, ak je koncentrácia vonkajšieho prostredia vyššia, voda bude z organizmu vychádzať. Zjednodušene povedané, osmóza je proces, keď niečo prechádza cez tenkú vrstvu, aby sa zmenila a vyvážila látka v niečom.

To, či ryba prijíma alebo neprijíma vodu, resp. v našom ponímaní ju pije alebo nepije, závisí od toho, že všetky ryby musia udržiavať určité množstvo soli v tele, aby boli zdravé.

V prípade sladkovodných rýb, cez ich telo prúdi voda prakticky neustále, aby došlo k vyrovnaniu soli v rybe a v okolitej vode.

„V prípade sladkovodných rýb sú ich krv a telesné tekutiny oveľa slanšie ako voda, v ktorej plávajú, takže voda im bude prúdiť cez žiabre.“, vysvetľuje univerzita.

No ryby žijúce v oceánoch a moriach majú opačný problém, pretože slanosť okolitej vody je vyššou ako v ich tele. Znamená to, že morské ryby neustále strácajú vodu, aby sa vyrovnala koncentrácia soli vo vnútri rýb a naokolo nich. Zaujímavosťou je, že v prípade morských rýb, tie skutočne pijú vodu aj ústami na rozdiel od sladkovodných, aby kompenzovali stratu vodu. Inými slovami, koncentrácia soli v morskej vode je vyššia ako koncentrácia soli v ich tele. Voda teda prirodzene opúšťa ich telo a musia piť takmer nepretržite, aby zostali hydratované. Stručne povedané, morské ryby neustále „pijú“ vodu, pretože neustále strácajú vodu.

Na druhej strane, sladkovodné robia presný opak. Soľ v tele je vyššia ako v okolitej vode. V dôsledku osmózy vstupuje do ich tela prakticky neustále. Výsledkom toho je, že ju musia takmer neustále vylučovať, aby odstránili vodu, ktorá sa dostáva do ich tela. Inými slovami, sladkovodné ryby neustále „čúrajú“ do vody, zatiaľ čo morské ju pijú.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť