deti
Zaujímavosti

Počuli ste už o indigových deťoch alebo deťoch s modrou aurou? Veríte, že existujú?

Pojem indigové deti sa objavil v 70. rokoch minulého storočia, keď ezoterická autorka Nancy Ann Tappe, tvrdila, že vidí aury ľudí a začala si všímať nové farby v aurách detí, najmä indigovú, teda modrú. Tappe a ďalší nasledovníci veria, že tieto deti majú zvláštne duchovné a psychické schopnosti, ktoré ich odlišujú od iných.

Indigové deti sú často popisované ako silne duchovne prebudené, kreatívne, nezávislé a niekedy aj rebelantské, píše osu.edu. Tieto deti sa vyznačujú mnohými jedinečnými vlastnosťami a správaním, ktoré ich odlišujú od ostatných. Podľa rôznych zdrojov, tieto deti vykazujú určité spoločné charakteristiky, ktoré zahŕňajú ich osobnosť, správanie a psychické schopnosti.

Indigové deti často cítia, že majú zvláštne poslanie na Zemi. Sú presvedčené o svojej jedinečnosti a výnimočnosti, čo môže viesť k tomu, že sa niekedy javia ako arogantné alebo vzdorovité voči autoritám​. Majú silne vyvinutý zmysel pre spravodlivosť a empatiu. Rýchlo vnímajú emócie iných ľudí a často sa starajú o blaho ostatných.

Táto citlivosť môže byť pre nich niekedy vyčerpávajúca. Takéto deti majú tiež často silnú intuíciu a záujem o duchovné a mystické veci, približuje web online.ucpress.edu.

Aké črty a vlastnosti indigových detí?

Okrem toho sú veľmi kreatívne a často vynikajú v umení, hudbe alebo písaní. Môžu byť nekonvenčné vo svojom myslení a prístupe k riešeniu problémov, čo ich robí inovatívnymi a originálnymi. Často neznášajú autority a majú problém s tradičnými školskými a sociálnymi systémami. Tento odpor môže byť interpretovaný ako vzdorovitosť alebo neposlušnosť, ale v skutočnosti vychádza z ich túžby po väčšej slobode a autentickosti.​ Kvôli ich jedinečným vlastnostiam môžu mať indigové deti problémy s adaptáciou v tradičnom školskom prostredí alebo na pracovisku. Často sú nesprávne diagnostikované s ADHD alebo inými poruchami, pretože ich správanie nezapadá do bežných noriem​.

V živote sa snažia o hlboké a autentické vzťahy. Nezaujímajú sa o povrchné priateľstvá a často vyhľadávajú ľudí, ktorí sú im podobní vo svojom duchovnom alebo emocionálnom vnímaní,

A aké sú ich údajné psychické danosti?

Indigové deti sú často popisované ako deti s mimoriadnymi psychickými schopnosťami. Tieto schopnosti môžu zahŕňať napríklad telepatiu, teda schopnosť komunikovať myšlienky priamo medzi sebou bez použitia slov alebo schopnosť predvídať budúcnosť. Niektoré indigové deti dokonca tvrdia, že majú schopnosť liečiť ostatných prostredníctvom práce s energiou alebo rukami​.

Záverom možno povedať, že indigové deti predstavujú fascinujúci fenomén modernej doby. Ich jedinečné vlastnosti a správanie vyvolávajú záujem a diskusie nielen medzi rodičmi a pedagógmi, ale aj v akademických kruhoch. Bez ohľadu na to, či veríte v duchovný základ týchto charakteristík, indigové deti nepochybne ponúkajú nový pohľad na to, ako môžeme chápať a podporovať rôznorodosť v správaní a myslení detí.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť