mikrovlnka iskrenie
Zaujímavosti

Prečo kov v mikrovlnke vytvára iskry a je toto iskrenie nebezpečné?!

Mikrovlnku je základným elektrickým spotrebičom, ktorý má v domácnosti prakticky každý. Používame ho na zohrievanie jedla. Pravdepodobne aj vám sa už stalo, že ste do nej vložili tanier s kovovou lyžičkou, vidličkou či nožom alebo iným kovom. Následne ste mohli byť svedkami ohnivej šou, až ste si mohli myslieť, že vám mikrovlnka vybuchne. Rozmýšľali ste ale niekedy, prečo sa to deje? Poďme sa na túto tému pozrieť bližšie s portálom appliance-rescue-service.com.

Najprv je potrebné pochopiť, ako funguje mikrovlnka

Nie je žiadnym tajomstvom, že mikrovlnka generuje energiu pomocou elektromagnetického žiarenia. Toto elektromagnetické žiarenie je vlastne forma energie vlniacich sa elektrických a magnetických polí. Sú generované zariadením nazývaným magnetrón a vo vnútri pece rýchlo pulzujú tam a späť. Táto frekvencia vibruje pri 2,5 GHz, čo je ideálna frekvencia, ktorú môže absorbovať tuk, voda a cukor. Keď sú tieto molekuly vystavené mikrovlnnému žiareniu, začnú sa vo vnútri jedla rýchlo pohybovať, čo spôsobuje, že sa potravina ohrieva.

Asi nikoho neprekvapí, že rúra zvnútra je kovová a rovnako aj sklenené dvierka sú pokryté kovovým roštom. Je to z dôvodu, aby neunikala energia z vnútra mimo mikrovlnky. Inými slovami, vnútro každej mikrovlnky je tvorené hrubou kovovou škatuľou, aby udržalo energiu vo vnútri. Zaujímavosťou je, že ak by ste vložili do mikrovlnky kovový plech, ktorý je plochý ako steny mikrovlnky, tak energia sa bude odrážať ako doposiaľ. Inými slovami, nebudete vidieť žiadne iskrenie a nehrozí ani poškodenie mikrovlnky. No ak umiestnite do vnútra lyžičku alebo iný kov s nepravidelným tvarom, tak situácia sa zmení.  Dôvodom je, že keď mikrovlny interagujú s kovovým materiálom, elektróny na povrchu materiálu sa rozsypú. To nie je ale samo o sebe problém, ak je povrch hladký.

Keď sa tieto mikrovlny odrážajú od kovových predmetov, môže dôjsť k zvýšeniu napätia na povrchu týchto predmetov, čo môže spôsobiť iskrenie. Kovové predmety s nerovným povrchom alebo ostrými hranami majú tendenciu koncentrovať elektrické pole mikrovĺn a spôsobiť, že sa elektrický náboj hromadí v určitých miestach. Ak napätie dosiahne určitú úroveň, môže dôjsť k elektrickému výboju okolo kovového predmetu a tým k iskreniu alebo výboju. Pre tých, ktorí nevedia, ku elektrickému výboju dochádza v situácii, keď elektrický náboj prekoná izolačnú schopnosť vzduchu a vytvorí krátky prúd elektriny cez vzduchový priestor medzi dvoma miestami s rôznym nábojom alebo potenciálom.

„Keď sa tieto mikrovlny odrážajú od kovových predmetov, môže dôjsť k zvýšeniu napätia na povrchu týchto predmetov, čo môže spôsobiť iskrenie.“

K tomuto fenoménu dochádza aj napriek tomu, že vzduch normálne nie je dobrým vodičom elektriny, pretože obsahuje rôzne častice a molekuly, ktoré obvykle bránia pohybu nábojov. Avšak keď je elektrické napätie medzi dvoma miestami príliš veľké, elektrická sila môže byť dostatočná na to, aby prekonala túto prirodzenú izoláciu vzduchu a umožnila elektrickému náboju prejsť cez neho. Tento proces sa nazýva aj prebíjanie vzduchu.

Je iskrenie nebezpečné?

Samotné iskrenie nie je tak nebezpečné, ako sa môže na prvý pohľad zdať. No môže poškodiť mikrovlnku. Pravdou ale je, že v niektorých prípadoch predstavuje pre nás riziko a to hlavne, keď sa spolu s kovom zohrieva aj horľavý materiál, napríklad plast alebo papier. V tomto prípade môžu iskry zapáliť materiál naokolo, čo môže spôsobiť požiar.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť