zuby
Jednohubky, Ľudské telo

Prečo nám počas života nenarastú tretie zuby? Bude to vďaka vede vôbec niekedy možné?

Prečo ľuďom nenarastú ďalšie zuby po strate trvalých zubov, zatiaľ čo niektoré zvieratá, ako napríklad žraloky, si ich regenerujú neustále? Tento rozdiel je výsledkom rôznych evolučných a biologických faktorov, približuje web news.clas.ufl.edu.

Ľudia, podobne ako mnoho iných cicavcov, majú dva kompletné sety zubov počas svojho života, mliečne zuby, teda dočasné a trvalé zuby. Po strate trvalých zubov sa nové už nevytvoria. Na rozdiel od toho, žraloky a niektoré iné zvieratá majú schopnosť regenerácie zubov po celý život. Kľúčom k tomuto rozdielu je špeciálna štruktúra nazývaná dentálna lamina, ktorá je prítomná u oboch druhov počas vývoja, ale u ľudí sa po vytvorení trvalých zubov degraduje, zatiaľ čo u žralokov zostáva aktívna počas celého života.

pokazene zuby

Zdroj: Vedelisteze.sk, AI

Dentálna lamina je tenká vrstva tkaniva, ktorá hrá kľúčovú úlohu pri formovaní zubov. U ľudí sa táto štruktúra po vytvorení trvalých zubov rozpadá na fragmenty. Tie sú považované za biologicky neaktívne, avšak novšie výskumy ukazujú, že obsahujú kmeňové bunky, ktoré by mohli mať potenciál na regeneráciu zubov​.

Univerzity a ich pracovníci neustále hľadajú riešenia regenerácie ľudských zubov

Vedci skúmajú možnosti, ako by sa tieto kmeňové bunky mohli aktivovať na regeneráciu zubov u ľudí. Výskum na University of Southern California ukázal, že faktory ovplyvňujúce expresiu génov bez zmeny samotnej DNA môžu hrať dôležitú úlohu pri regulácii vývoja zubných koreňov. Ak by bolo možné kontrolovať tieto procesy, mohli by sme byť schopní regenerovať zubné korene a následne aj celé zuby​

Výskum na Tufts University sa zas zameriava na použitie kmeňových buniek získaných z dentálnej pulpy, čo je vnútorná časť zuba na rast nových zubov. Kmeňové bunky sú schopné premeniť sa na rôzne typy tkanív vrátane zubnej štruktúry. Tieto bunky sú kultivované v laboratóriu a za správnych podmienok môžu vytvárať nové zubné zárodky. Tento proces je však mimoriadne komplexný a vyžaduje presnú kontrolu nad nutričnými a rastovými faktormi.

Aj keď sú výsledky doterajších štúdií sľubné, regenerácia celých zubov u ľudí je stále ďaleko od reality. Výskumné tímy sa sústreďujú na vývoj technológií, ktoré by umožnili regeneráciu zubných koreňov a následné upevnenie zubných korún, čo by predstavovalo významný pokrok v zubnej medicíne. Tieto technológie by mohli poskytnúť prirodzenejšie a dlhodobejšie riešenia pre ľudí so stratou zubov​.

Nedostatok schopnosti regenerácie zubov u ľudí je výsledkom evolučných zmien a špecifických biologických mechanizmov, ktoré regulujú vývoj zubov. Aj keď v súčasnosti neexistuje spôsob, ako by ľudia mohli prirodzene regenerovať zuby po strate trvalých zubov, výskumy v oblasti kmeňových buniek a epigenetiky prinášajú nové nádeje. V budúcnosti by tieto výskumy mohli viesť k prelomovým metódam, ktoré by umožnili regeneráciu zubov a zlepšili kvalitu života miliónov ľudí.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť