Sopka a odpady
Jednohubky, Zaujímavosti

Prečo nemôžeme odpad, ktorý ľudia vytvoria, hodiť do lávy?

Možno vás to už napadlo, že vysporiadať s odpadom by sme sa mohli tak, že ho hodíme do lávy, kde by jednoducho zhorel. Je to ale realizovateľné? Je pravda, že láva je dostatočne horúca na to, aby spálila niektoré z našich odpadov. Pri erupcii Kilauea na ostrove Havaj v roku 2018 boli tokové lávy horúcejšie ako 1 100 stupňov Celzia. To je horúčava, ktorá je teplejšia ako povrch planéty Venuša a dostatočne horúca na to, aby roztavila mnohé kamene. Je to tiež rovnako horúce ako zariadenia na spaľovanie odpadov, ktoré zvyčajne spaľujú odpad pri teplotách od 1 000 až 1 200 C.

Nie je láva ako láva

Avšak nie všetky lávy majú rovnakú teplotu. Erupcie na Havajoch produkujú druh lávy nazývaný bazalt. Bazalt je oveľa horúcejší a tekutejší ako lávy, ktoré vybuchujú v iných sopkách, ako napríklad hrubá dácitová láva, ktorá vybuchuje na Mount St. Helens vo Washingtone. Napríklad pri erupcii na Mount St. Helens v rokoch 2004 až 2008 vznikla klenba lávy s povrchovou teplotou nižšou ako 704 C, vysvetľuje portál theconversation.com.

Okrem teploty existujú ďalšie dobré dôvody, prečo by sme nemali spaľovať naše odpady v sopkách. Po prvé, aj keď láva pri 1 100 stupňoch Celzia dokáže roztaviť mnoho materiálov v našich odpadoch vrátane potravinových zvyškov, papiera, plastov, skla a niektorých kovov, nie je dostatočne horúca na to, aby roztavila mnohé iné bežné materiály, ako sú oceľ, nikel a železo.

Po druhé, na Zemi nie je veľa sopiek, ktoré majú lávové jazerá alebo miskovité krátery plné lávy, do ktorých by sme mohli odpad vyhodiť. Zo všetkých tisícov sopiek na Zemi poznajú vedci iba osem s aktívnymi lávovými jazerami. Patria sem Kilauea, Mount Erebus v Antarktíde a Nyiragongo v Demokratickej republike Kongo. Väčšina aktívnych sopiek má krátery naplnené kameňmi a chladenou lávou, ako je Mount St. Helens, alebo vodou, ako je Crater Lake v Oregone.

Tretí problém spočíva v tom, že vhadzovanie odpadu do tých ôsmich aktívnych lávových jazier by bol veľmi nebezpečný úkon. Lávové jazerá sú pokryté kôrou chladnúcej lávy, ale tesne pod ňou sú taveniny a extrémne horúce. Ak by kamene alebo iné materiály spadli na povrch lávového jazera, zlomili by kôru, narušili podliehajúcu lávu a spôsobili výbuch. Toto sa stalo na Kilauea v roku 2015. Bloky skál z okraja krátera spadli do lávového jazera a spôsobili veľký výbuch, ktorý vyvrhol skaly a lávu z krátera von. Každý, kto by hádzal odpad do lávového jazera, by musel utiecť a vyhýbať sa plameňom a horúcej láve.

Predpokladajme, že je možné bezpečne vhadzovať odpad do lávového jazera: Čo sa s odpadom stane? Pri spaľovaní plastov, odpadu a kovov sa uvoľňuje množstvo toxických plynov. Vulkány už vypúšťajú tonu toxických plynov, vrátane síry, chlóru a oxidu uhličitého. Sírne plyny môžu vytvárať kyslú hmlu, ktorú nazývame „vog“ alebo „vulkanická hmla“. Môže to zničiť rastliny a spôsobiť dýchacie problémy u ľudí v blízkosti. Ak sa už tak nebezpečné vulkanické plyny zmiešajú s inými plynmi z spaľovania odpadu, výsledné výpary by boli ešte škodlivejšie pre ľudí a rastliny v okolí sopky.

Nakoniec mnoho domorodých komunít považuje sopky v blízkosti za posvätné miesta. Napríklad kráter Halema’uma’u na Kilauea sa považuje za domov Pele, domorodej havajskej bohyne ohňa, a oblasť okolo krátera je posvätná pre domorodých Havajčanov. Vhodenie odpadu do sopiek by pre tieto kultúry bolo veľkým urážkou.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť