cierna diera
Vesmír, Zaujímavosti

Prečo sú čierne diery uprostred galaxií?

Dnes vieme, že vesmír má približne 13,8 miliardy rokov. Vedcov a astronómov prekvapuje každý deň. No jedným z typov objektov, ktoré fascinuje vedcov najviac, sú čierne diery. Tie sa zväčša nachádzajú v strede galaxií.

Čierne diery majú mnoho zvláštnych vlastností. Ide o miesto, z ktorého neunikne dokonca ani svetlo, ktorého rýchlosť je približne 299 792,458 km/s. Dôvodom je gravitácia, ktorá je extrémne silná. Ľudia nemôžu vidieť čierne diery, pretože z nich neuniká žiadne svetlo. Priestorové teleskopy s špeciálnymi nástrojmi ich však môžu odhaliť. Je to spôsobené tým, že objekty sa v dôsledku gravitácie v okolí čiernych dier správajú inak.

Keď sa hovorí o čiernych dierach, tak väčšinou sa spomína, že sú v strede galaxie. Pýtali ste sa ale niekedy, prečo je tomu tak?

Kde sa niečo končí, tak druhá vec vzniká…

Čierna diera vzniká na konci života hmotných hviezd, keď im dôjde palivo. Hviezda potrebuje k udržaniu jadrových reakcií dostatočné množstvo paliva v jej jadre. Keď toto palivo dôjde, môže sa to stať príčinou vzniku supernovy, ktorá odhodí vonkajšie vrstvy hviezdy. Po explózii zostane len jadro hviezdy. Ak je hmotnosť jadra dostatočne veľká, nič nezabráni jadru, aby sa zrútilo do seba a vytvorilo tak čiernu dieru. Akúsi pomyselnú studnicu, ktorá požiera hmotu navôkol.

Prečo v strede galaxií sa nachádzajú čierne diery?

Práve gravitácia zohráva kľúčovú úlohu toho, prečo sú čierne diery uprostred svojich galaxií. Čierne diery sú aktívne len vtedy, ak majú navôkol dostatok hmoty, ktorú pohlcujú. No môžu byť aj neaktívne a „spiace“, ak v ich okolí nie je ďalšia hmota. Ak ale niečo navôkol preletí okolo nich, tak to pohltia. Von z čiernej diery sa nedostane nič. Hranica, spoza ktorej niet návratu, sa volá „horizont udalostí“.  Spoza tohto bodu sa nedostane von nič preto, lebo gravitácia je tak silnou, že to jednoducho „nepustí“.

Vo všeobecnosti panuje názor, že v strede každej galaxie je čierna diera, pretože majú takú gravitačnú silu, že prach, asteroidy, planéty, slnká a podobne, ťahajú k sebe. No teoreticky je možné, aby planéty či iné objekty obiehali čiernu dieru. No objekt, ktorý by ju obiehal, by musel byť v dostatočnej vzdialenosti a mať tak veľkú hybnú silu, aby gravitačné pole čiernej diery nedokázalo zmeniť jeho dráhu natoľko, že by bol vtiahnutý do čiernej diery.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť