prostitucia historia
História, Zaujímavosti

Prostitúcia sa považuje za najstaršie remeslo na svete. Kam až siaha jej história a je dnes legálna?

Pod prostitúciou si môžeme predstaviť sexuálnu aktivitu, ktorá sa vykonáva výhradne za účelom získania finančnej odmeny a nie z osobnej motivácie alebo z lásky k danej osobe. V podstate ide e o sexuálnu prácu, pri ktorej prostitútka ponúka svoje telo klientovi za úhradu.

Prostitúcia je praktizovaná už odpradávna. Hoci farmári, poľovníci a pastieri sú najpravdepodobnejšie najstaršie profesie, prostitúcia bola označená za najstaršie povolanie na svete. V starovekom Izraeli bola prostitúcia veľmi bežná a možno o nej nájsť zmienku aj v hebrejskej biblii. Príbeh o Júdovi a Támar opisuje prostitúciu, ktorá sa praktizovala už vtedy. V gréčtine sa prostitútka označuje slovom „porne“, ktoré je odvodené od slovesa pernemi, čo znamená predávať.

Tolerancia prostitúcie závisela od kultúry danej krajiny

Aj napriek tomu, že osoby, ktoré sa rozhodnú pracovať ako prostitútky, sú vystavené mnohým rizikám vrátane sexuálneho zneužívania, násilia, chorôb a sociálnej stigmy, vo viacerých častiach našej planéty je legálna. Rôzne kultúry majú rozdielne názory na prostitúciu a sú ovplyvnené ich kultúrnymi a spoločenskými hodnotami. Niektoré spoločnosti považujú prostitútky za uznávané profesionálky, zatiaľ čo iné ich odsudzujú a trestajú. Na druhej strane ich klienti nie sú trestaní vôbec a v mnohých prípadoch sú dokonca tolerovaní. V niektorých kultúrach bola prostitúcia vyžadovaná už od mladých dievčat ako súčasť obradu puberty alebo ako prostriedok na získanie bohatstva a niektoré náboženstvá dokonca vyžadovali prostitúciu od určitej triedy kňažiek. V minulosti mali prostitútky v starovekom Grécku a Ríme povinnosť nosiť charakteristické oblečenie a platiť vysoké dane, vysvetľuje Britannica.com.

V období stredoveku v Európe prostitúcia prekvitala a stala sa tolerovanou, regulovanou a dokonca chránenou zákonom a to preto, že predstavovala významný zdroj verejných príjmov. Verejné nevestince boli vytvorené vo veľkých mestách po celej Európe a napríklad v meste Toulouse vo Francúzsku sa zisky z týchto zariadení delili medzi mesto a univerzitu, zatiaľ čo v Anglicku boli bordely pôvodne licencované biskupmi z Winchesteru a neskôr aj parlamentom.

No v 19. storočí sa prostitúcia v Európe a USA stala zdrojom obáv v súvislosti s verejným zdravím a morálkou. V mnohých krajinách sa začali prijímať zákony, ktoré kriminalizovali prostitúciu a snažili sa ju potlačiť.

Tie najzaujímavejšie fakty o najstaršom povolaní

Napríklad v takej Indii je prostitúcia legálna, avšak mnoho sprievodných aktivít, ako napríklad obchodovanie s ľuďmi, prenasledovanie, vlastnenie alebo riadenie bordelu, prostitúcia v hoteloch, detská prostitúcia, kupliarstvo a obchodovanie s prostitúciou, sú nezákonné. Túto zábavnú štvrť spoznáte vďaka červeným svetlám, ktorá predstavuje v podstate časť mesta, kde sa koncentruje prostitúcia a sexuálne podniky vrátane sexshopov, striptízových klubov a divadiel pre dospelých. Názov štvrť červených svetiel pochádza z červených svetelných značiek, ktoré sa používali na označovanie verejných domov, píše web 13angle.com.

Podľa odhadov UNAIDS, čo je Program OSN pre boj proti HIV/AIDS z roku 2016 bolo v Indii takmer 658 000 prostitútok. Celosvetovo je odhadovaný počet prostitútok 40 až 42 miliónov, pričom 80 % z nich tvoria ženy vo veku 13 až 25 rokov. Závislosť na svojich pasákoch sa prejavuje u 90 % všetkých prostitútok.

V dnešnej dobe prostitúcia ostáva kontroverznou témou s rôznymi právnymi a sociálnymi následkami po celom svete. Niektoré krajiny ju tolerujú a regulujú, zatiaľ čo iné ju kriminalizujú a snažia sa ju potlačiť.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť