klebety a zeny a muzi
Jednohubky, Ľudské telo, Veda a technika, Zaujímavosti

Prečo ženy klebetia a ohovárajú viac ako muži? A o čom muži klebetia najviac?

V dnešnom svete, kde komunikácia a sociálna interakcia zohrávajú kľúčovú úlohu, nie je ohováranie a klebety ničím neobvyklým. Aj keď tieto činnosti zahŕňajú mužov aj ženy, zdá sa, že ženy používajú ohováranie a šírenie fám častejšie ako muži, najmä v súvislosti s ich snahou získať mužskú pozornosť.

Ženy sú tak častejšími užívateľkami tejto taktiky a šírenia fám, najmä keď ide o ohováranie potenciálnych súperiek. Ženy sa taktiež častejšie zapájajú do klebiet o vzhľade iných žien, zatiaľ čo muži skôr hovoria o finančnom zabezpečení či atletickej výkonnosti svojich súperov. Táto zaujímavá sociálna dynamika bola predmetom štúdie Adama Davisa z Univerzity v Ottawe v Kanade.

Davisova štúdia, publikovaná v časopise Springer’s Evolutionary Psychological Science, prináša prvý overiteľný dôkaz o pozitívnej súvislosti medzi intrasexuálnou súťaživosťou, množstvom klebiet a tým, či sú tieto reči v poriadku alebo nie. Vedci sa zhodujú, že klebety sa vyvinuli ako efektívny spôsob, ako získavať informácie o iných a uplatňovať skupinové normy. Súčasne sú aj nástrojom na získavanie informácií o konkurentoch, najmä v súvislosti so sexuálnymi partnermi.

Ohováranie ako sociálna zručnosť?

V rámci tejto štúdie sa zúčastnilo prieskumu 290 heterosexuálnych kanadských študentov vo veku od 17 do 30 rokov. Účastníci vyplnili tri rôzne dotazníky. Jeden z dotazníkov zisťoval, do akej miery sú účastníci konkurencieschopní voči osobám rovnakého pohlavia, hlavne pokiaľ ide o získavanie pozornosti potenciálnych partnerov. Ďalšie dotazníky merali tendenciu a pravdepodobnosť, že účastníci budú ohovárať iných, vnímanú spoločenskú hodnotu klebiet a to, či je v poriadku hovoriť o iných za ich chrbtom.

flirtovanie

Zdroj: thank you for 💙 z Pixabay, úprava Vedelisteze.sk

Z výsledkov štúdie vyplynulo, že ľudia, ktorí prejavovali väčšiu súťaživosť voči osobám rovnakého pohlavia, mali tendenciu ohovárať viac. Ženy mali výraznejšiu tendenciu k ohováraniu ako muži a navyše sa im to viac páčilo, ohováranie považovali za hodnotnejší spôsob komunikácie. Muži zase častejšie klebetili o úspechoch iných, zatiaľ čo ženy a ich konverzácie sa zameriavali na fyzický vzhľad iných osôb a na zdieľanie sociálnych informácií. Pre ženy mali klebety väčšiu spoločenskú hodnotu, čo im mohlo pomôcť získať viac informácií o možných súperkách v snahe nájsť si svojho partnera. Taktiež to mohlo zlepšiť ich schopnosť ohovárať v budúcnosti.

„Naše zistenia ukazujú, že klebety sú úzko spojené so súperením medzi partnermi a nie sú iba výsledkom stereotypu o ženách,“ zdôrazňuje Davis. Preto je presvedčený, že postoj ku klebetám by mal byť prehodnotený nielen terapeutmi a poradcami, ale aj verejnosťou. Klebety nie sú chybou charakteru, ale vysoko vyvinutou sociálnou zručnosťou, ktorá je nevyhnutná pre medziľudské vzťahy.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť