solarny panel_1
Fakty, História, Zaujímavosti

Slnečná energia: Kde sa využíva najviac a kam až siahajú jej korene?

Dopyt po energii rastie každým rokom. Kapacity neobnoviteľných zdrojov energie sú zas naopak rok čo rok nižšie. Najrozvinutejšie krajiny sa preto snažia vybudovať dostatočné kapacity obnoviteľných zdrojov, ktoré časom preberajú čoraz väčší podiel na energetickom mixe. Jedným z týchto zdrojov je práve solárna energia. Popri veternej a vodnej energii patrí medzi najvýznamnejšie obnoviteľné zdroje. Na rozdiel od konvenčných zdrojov je energia generovaná slnkom a transformovaná solárnym energetickým systémom úplne čistá. Vedľajším produktom výroby nie sú žiadne toxické odpady.

Korene využitia slnečnej energie

Pri pojme slnečná energia nám najčastejšie zíde na um fotovoltika, na ktorú máme aj na Slovensku vhodné podmienky. Jej korene siahajú už do devätnásteho storočia, aj keď slnečnú energiu využívali už antickí Gréci na založenie ohňa pomocou približovacieho skla.

Za otca fotovoltiky môžeme považovať Edmonda Becquerela, ktorý ako prvý demonštroval fotovoltický efekt výroby energie z priameho slnečného žiarenia v roku 1839. Prvé solárne zariadenie na výrobu elektriny zo slnečného svetla nainštaloval na strechu v New Yorku v roku 1884 americký vynálezca Charles Fritts. Dnes by bol dozaista prekvapený, kde všade našli solárne panely využitie.

Od kalkulačky až po vesmírne lode

Solárna energia sa vďaka priaznivej cene a jej technológii hojne využíva pre malú spotrebnú elektroniku, ako sú kalkulačky, či hodinky. Svoje uplatnenie však našla aj v zariadeniach, ktoré prekračujú hranice tohto sveta. Od 50. rokov 20. storočia rôzne krajiny využívajú slnečnú energiu na pohon svojich vesmírnych plavidiel. Prvou človekom vytvorenou družicou, ktorá bola poháňaná slnečnou energiou, bola Vanguard 1, vypustená v roku 1958.

Svetoví lídri vo fotovoltike

V posledných rokoch sa niekoľko krajín stalo priekopníkmi vo využívaní solárnej energie. V rámci Európskej únie patrí medzi najväčších hráčov Nemecko. Do rebríčka „slnečných veľmocí“ sa dostalo vďaka svojej politike v oblasti obnoviteľnej energie a značnými investíciami do solárnej infraštruktúry. Svetovou jednotkou je aktuálne Čína. Poháňaná svojou rýchlou industrializáciou sa môže pochváliť najväčšou solárnou kapacitou na svete. Medzi ďalšie vedúce krajiny patria Spojené štáty americké, India a Japonsko. Tieto krajiny napredujú najmä prostredníctvom stimulov, iniciatív a ambicióznych cieľov v oblasti obnoviteľnej energie.

Potenciál solárnej energie na Slovensku

Medzi obyvateľmi Slovenska stúpa popularita zelenej energie, čomu prispela aj fluktuácia cien a neistota na trhu konvenčných zdrojov energie v posledných rokoch. V rámci Európskej únie však zaostávame, no nemusí to tak ostať naveky. Aj keď slnečná energia nebude pravdepodobne kvôli prírodným podmienkam našej krajiny nikdy jednotkou, môže tvoriť značný diel energetického mixu domácností. Drobnú výhodu majú obyvatelia južnej časti Slovenska, avšak slnečnú energiu si môžu s minimálnou stratou užívať aj obyvatelia severných častí našej krajiny.

Trendy pre nasledujúcu dekádu

Aj keď je budúcnosť v dnešnej turbulentnej dobe náročné predpokladať, isté trendy sa v súvislosti s využívaním solárnej energie ukazujú ako pravdepodobné. Predpokladá sa, že cena solárnych panelov a ostatných komponentov bude aj naďalej klesať, čím sa stane fotovoltika ešte populárnejšia a dostupnejšia.

Rozvoj slnečných elektrární bude zameraný aj na menej rozvinuté krajiny, ktoré majú vhodné podmienky. Tým sa dosiahne ešte nižšia závislosti od fosílnych palív. Môžeme tiež predpokladať aj vylepšenie doterajších technológií a ešte významnejšie zefektívnenie využívania slnečnej energie.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť