modre oci
Nezaradené

Slobodná vôľa je len ilúzia, tvrdí experiment z nového výskumu

Vedci zistili zaujímavé výsledky o našich rozhodnutiach.

Výsledok z nového výskumu tvrdí, že vnímanie našej slobodnej voľby a rozhodnutia nie je taký, ako si myslíme. Hovorí, že skutočne žiadne rozhodnutia nerobíme, iba si to nahovárame.

Výskum podnikli neurológovia z Univerzity Yale. Zaoberali sa najmä rozhodnutiami, ktoré robíme v krátkom čase a zistili, že ľudia o veciach naozaj nerozhodujú. ,,Ak zažívame situáciu, naša myseľ prepisuje históriu a núti nás myslieť si, že o situácii a jej dôsledkoch sme sa sami rozhodli,“ povedal jeden z výskumníkov.

Ich výsledky docielili vďaka experimentom, ktoré podnikli na dobrovoľníkoch. Napríklad v jednej časti sa pýtali 25
študentov, ktorí sa pozerali na 5 bielych kruhov na obrazovke, ktorý z nich nabudúce sčervená. Dobrovoľníci sa museli rýchlo rozhodnúť, ktorý z kruhov ako ďalší zmení farbu. V priemere mali byť ich odpovede správne asi z 20%, no v skutočnosti bolo správnych až viac ako 30% odpovedí. Vedci však prišli na to, že odpovede študentov neboli tak celkom odpovede, ale odraz reality.

Dobrovoľníci mali totiž na ich odpoveď veľmi málo času, a tak sa často stalo, že odpovedali až potom, čo kruh sčervenal. No ich mozog vygeneroval situáciu, ako správne a slobodné rozhodnutie, ktoré učinili vopred. V skutočnosti však šancu rozhodnúť sa takmer ani nedostali.

Samozrejme, táto štúdia má svoje obmedzenia. Bola robená na malej vzorke ľudí. Takže si žiada ešte dlhé skúmanie. Vedci sú si tiež vedomí toho, že rozhodnutia študentov o tvare na obrazovke a každodenné rozhodnutia sú niečo iné, no v ich výskume budú ďalej pokračovať. ,,Boli to len bezvýznamné voľby, ktoré účastníci robili a tie sa len veľmi málo podobajú na dôležité rozhodnutia zo života, no každodenný život sa tiež skladá z mnohých menej dôležitých rozhodnutí… Možno, že v týchto prípadoch je to naozaj len ilúzia o rozhodnutí,“ vyjadrili sa vedci.

img: Falcona/Shutterstock.com

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť