stres a hnev_titulka
Ľudské telo, Veda a technika

Odpočinok sme nahradili zábavou. Ako dosiahnuť aby bol stres náš spojenec?

So stresom sa stretávame každodenne a v prevažnej väčšine ho vnímame negatívne. Môže sa však z neho stať výborný pomocník a dôležitý motivátor v našom živote. Poďme si stres bližšie predstaviť a zároveň zmeniť náš pohľad naňho.

Stres je reakciou ľudského organizmu na každú väčšiu fyzickú alebo psychickú záťaž. V našom organizme sa prostredníctvom nervov a stresových hormónov spúšťajú obranné mechanizmy, slúžiace na prekonanie nebezpečných situácii. Zmeny, ktoré nastanú v našom tele vplyvom stresu (zrýchlená srdečná činnosť, zmena zásobenia mozgu krvou, …), nám môžu spôsobiť úzkosť, ale v skutočnosti ide o prejav podpory od nášho organizmu.

Stres spoločnosť vníma, ako prejav slabosti. Ľudia, ktorí sa stresujú nám pripadajú „slabí“ a o „silných“ si myslíme, že stres nepoznajú. V skutočnosti stres pociťujeme všetci. Jediný rozdiel je v tom, že tí „silní“ sa naučili stres riadiť. Ak stres budeme považovať za pomocnú ruku, ktorú nám organizmus podáva v nebezpečných situáciách, môže nám dokonca dodávať odvahu a chuť k riešeniu zložitých situácii. Tento postoj môže tvoriť základ pre naše produktívne a proaktívne jednanie.

Ďalším dôvodom negatívneho vnímania stresu je jeho dlhodobý vplyv na ľudské zdravie.  Za najznámejší príklad sa označuje súvislosť medzi zvýšeným rizikom infarktu a stresom. Podľa výskumu uskutočneného na University of Wisconsin sa zdá, že hlavným faktorom ovplyvňujúcim dopad stresu na náš organizmus je práve náš subjektívny pohľad na stres, nie miera stresu. Spomínaný výskum potvrdil, že dlhodobý stres zvyšuje riziko infarktu až o 43%. Paradoxne najzdravšou skupinou respondentov bola tá, ktorá mala k stresu konštruktívny postoj. Dokonca bola táto skupina oveľa zdravšia, ako skupina ľudí s dlhodobo nízkou hladinou stresu.  Z toho vyplýva, že by sme sa nemali snažiť proti stresu bojovať, ale naopak prijať ho, lepšie pochopiť a následne zakomponovať do nášho života.

Naše telo sa so stresom dokáže dokonale vysporiadať, ak má na to dostatočný čas. Stres je totiž energeticky náročný proces a vyčerpáva naše zásoby, ktoré ale ľahko doplníme odpočinkom. V dnešnej dobe sme však odpočinok nahradili zábavou a mnohí z nás považujú tieto slová za synonymá. Je dôležité uvedomiť si, že :

  • Odpočinkom doplňujeme energiu.
  • Odreagovanie nám umožňuje odstrániť napätie.
  • Zábava nám prináša rozptýlenie od starostí.

Tieto tri spôsoby trávenia voľného času treba rozlišovať. Odreagovanie a zábava nám často energiu odčerpávajú.  Existujú však činnosti, ktoré všetky spôsoby kombinujú, ale nie v rovnakej miere. Kľúčom k odpočinku je jednoduchosť. Dôležité je vyhýbať sa činnostiam, pri ktorých musíme venovať pozornosť viacerým veciam naraz. Intenzívnou odpočinkovou aktivitou sú napríklad:

  • Meditácia
  • Čítanie kníh
  • Plávanie, beh alebo chôdza
  • Sledovanie vopred vybraného filmu (bez reklám)
  • Masáže a iné

Okamžité ukľudnenie môže trvať 20 minúť alebo aj dlhšie. Spozorovať dlhodobejšie účinky kľudu človeku potrvá minimálne mesiac.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť