motorkar a auto
Zaujímavosti

Štúdia vysvetľuje, prečo sú motorkári na cestách pre ostatných vodičov „neviditeľní“

Neúmerne vysoký počet dopravných nehôd súvisiacich s motocyklami môže súvisieť so spôsobom, akým ľudský mozog spracováva alebo nedokáže spracovať informácie, tvrdí výskum publikovaný v časopise Human Factors pod názvom Venovanie pozornosti detekcii motocyklov: Úloha nepozornej slepoty „. Štúdia skúma, ako by fenomén nepozornej slepoty alebo neschopnosť všimnúť si človeka alebo neočakávaný predmet nachádzajúci sa v jeho zornom poli, mohol vysvetliť nehody súvisiace s motocyklami, informuje web phys.org.

Podľa výskumníkov v oblasti ľudských faktorov a ergonómie, Kristen Pammer, Stephanie Sabadas a Stephanie Lentern, sú nehody spôsobené nepozornou slepotou obzvlášť problémové. Aj keď vodiči pozorne sledujú blížiaci sa motocykel v jasných podmienkach a bez iných rušivých faktorov, stále môže dôjsť ku zrážke, pretože sa im nepodarí vnímať motocykel vo svojom zornom poli.

Pammer, profesor psychológie a prodekan vedy na Austrálskej národnej univerzite, vysvetľuje: „Pri riadení vozidla je veľké množstvo senzorických informácií, s ktorými sa náš mozog musí vyrovnať. Nemôžeme sa venovať všetkému, pretože to spotrebúva veľa kognitívnych zdrojov a času. Náš mozog sa preto musí rozhodnúť, ktoré informácie sú najdôležitejšie. Vysoká frekvencia zlyhaní pri vnímaní motocyklov nám naznačuje súvislosť s tým, ako mozog filtrovaním informácií zlyháva.“

Motorkárom nie je zo strany vodičov venovaná dostatočná pozornosť!

V rámci štúdie bolo 56 dospelých osôb zapojených do experimentu, pričom im bolo povedané, aby preskúmali sériu fotografií zobrazujúcich bežné jazdné situácie z pohľadu vodiča. Účastníci mali identifikovať, či daný obrázok predstavuje bezpečné alebo nebezpečné prostredie pre jazdu. Na poslednej fotografii výskumníci pridali do obrazu neočakávaný objekt, buď motocykel alebo taxík a účastníkov sa pýtali, či si všimli nejaký z týchto predmetov. Z celkového počtu účastníkov až 48 % uviedlo, že si nevšimli žiadny dodatočný predmet a bolo u nich podstatne menej pravdepodobné, že rozpoznajú motocykel ako taxík.

Ďalším dôkazom, že prítomnosť nepozornej slepoty je možná, boli odhalené výsledky prieskumu, ktorý bol vykonaný pred samotným experimentom a mal za úlohu zmerať celkovú pozornosť každého vozidla na fotografiách zo strany účastníkov. Hoci si účastníci mysleli, že motocykel bude na ceste rovnako výrazne viditeľný ako taxík, mali tendenciu vnímať motocykel oveľa menej. Pammer a jej spolupracovníci veria, že ich štúdia poukazuje na potrebu zvýšiť informovanosť vodičov o motocykloch. Školiace programy by sa mali vyžadovať pre všetkých nových vodičov.

„Pri filtrovaní informácií sa zdá, že motocykle majú nízky stupeň dôležitosti pre mozog. Veríme, že keď vodičom dáme väčšiu informovanosť o motocykloch, budú ich viac vnímať. Do tej doby musíme byť pri jazde opatrnejší, byť viac aktívni a mať vyššiu povedomie o svojom okolí,“ dodal Pammer na záver.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť