vplyv farby tricka na atraktivitu muza
Ľudské telo, Veda a technika, Zaujímavosti

Štúdia odhalila, ktorá farba robí mužov v očiach žien viac atraktívnymi. Dámy, súhlasíte?!

Červená farba je pre mužov tak atraktívna ako pre ženy. Tento záver vyplýva z multikultúrnej štúdie, ktorú uskutočnili výskumníci z University of Rochester a ďalších inštitúcií. Vedci hovoria, že muži sú pre ženy atraktívnejší a sexuálne príťažlivejší, keď nosia červenú farbu či odtiene tejto farby, resp. ak sú touto farbou obklopení. Zaujímavé je, že ženy si nie sú tohto stimulujúceho efektu vedomé.

Príťažlivosť červenej farby spočíva predovšetkým v tom, že robí mužov mocnejšími, tvrdí hlavný autor štúdie Andrew Elliot, profesor psychológie na University of Rochester.

„Zistili sme, že ženy vnímajú mužov oblečených v červenom ako osoby s vyšším spoločenským postavením, ktorí s väčšou pravdepodobnosťou zarábajú viac peňazí a nachádzajú sa vyššie v spoločenskom rebríčku. A práve tento úsudok o vysokom postavení vedie k atraktivite,“ vysvetľuje Elliot.

Prečo červená signalizuje spoločenský status?

Autori hovoria, že vnímanie červenej farby pozitívnejšie než iné, korení hlavne v kultúre a biológii . V ľudských spoločnostiach po celom svete bola červená tradične súčasťou bohatstva a moci. Spoločnosti naprieč starovekou Čínou, Japonskom, subsaharskou Afrikou a ďalšími regiónmi, používali túto žiarivú farbu na vyjadrenie vysokého postavenia a najmocnejších občanov. Dobrým príkladom boli starí Rimania, ktorí sa doslova nazývali „tí, ktorí nosia červenú“. Aj dnes, ako autor upozorňuje, že muži v obchode nosia červenú kravatu na vyjadrenie sebavedomia, či slávne osobnosti sa vítajú na „červenom koberci“.

Okrem tejto naučenej asociácie medzi červenou farbou a spoločenským postavením, autori poukazujú aj na biologické korene ľudského správania. U primátov (okrem človeka), s ktorými máme spoločných predkov, ako sú napríklad paviáni, je červená farba indikátorom mužskej dominancie a prejavuje sa najintenzívnejšie u alfa samcov. Samice týchto druhov sa častejšie pária s alfa samcami, ktorí poskytujú ochranu a zdroje.

„Keď ženy vidia červenú, vyvolá to niečo hlboké a pravdepodobne zakorenené v biológii,“ vysvetľuje Elliot. „V našej kultúre hovoríme, že muži sa správajú ako zvieratá v oblasti sexuálneho správania. Zdá sa, že aj ženy sa správajú ako zvieratá v podobnom zmysle.“, dopĺňa.

Ako vedci došli k tomuto záveru?

Aby bolo možné kvantifikovať efekt červenej farby, výskumníci analyzovali odpovede 288 žien a 25 mužov, ktorí hodnotili fotografie mužov v siedmich rôznych experimentoch. Všetci účastníci sa identifikovali ako heterosexuáli alebo bisexuáli. V jednom experimente sa účastníci pozreli na fotografiu muža, ktorá bola ohraničená červeným alebo bielym rámčekom, a zodpovedali sériu otázok, napríklad: „Aká príťažlivá je podľa vás táto osoba?“ V ďalších experimentoch sa červená farba porovnávala so sivou, zelenou alebo modrou. Farby boli presne vyrovnávané vo svetlosti a intenzite, aby výsledky testov nebolo možné pripisovať rozdielom v iných oblastiach než v odtieni.

Vedci tiež skúmali reakcie, keď bolo tričko muža na fotografiách digitálne sfarbené červenou farbou alebo inou farbou. Účastníci hodnotili spoločenské postavenie a atraktivitu zobrazeného muža a vyjadrovali svoju ochotu s ňou randiť, bozkávať sa a zúčastňovať sa iných sexuálnych aktivít. Respondenti tiež hodnotili ich všeobecnú sympatickosť, láskavosť či extraverziu. Pre tých, ktorí nevedia, tak extraverzia v tomto chápaní pokrýva viacero vlastností, ako napríklad spoločenskosť, komunikatívnosť, optimizmus, prejavovanie pocitov navonok, aktivitu a podnikavosť, schopnosť presadiť sa a podobne.

Výskumníci zistili, že efekt červenej farby bol obmedzený len na spoločenské postavenie a romantiku. Červená farba u muža zdvihla jeho príťažlivosť, atraktivitu a sexuálnu príťažlivosť, ale neurobila muža láskavejším, milším alebo spoločenskejším. Efekt bol konzistentný naprieč kultúrami.

Zaujímavosťou je i to, že efekt farby bol obmedzený iba na ženy. Keď sa mužov opýtali na atraktivitu zobrazeného muža, farba nezohrala žiadnu úlohu.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť