titulka carodejnice
Zdroj: Unsplash (Hannah Troupe, Nurlan Imash), Úprava: Vosveteit.sk
Fakty, Jednohubky, Veda a technika, Zaujímavosti

Veríte v čarodejnice? Nie ste divný, verí na ne viac ľudí, než si myslíte

Určite sa vám už stalo, že ste počuli z vedľajšej izby hluk, no nepodarilo sa vám identifikovať, čo ho vytvorilo a pripísali ste ho nadprirodzeným silám. Zväčša majú takéto veci logické vysvetlenie, hoci ho nemusíme v danom momente poznať. Niekto si povie, že je to normálne a že zvuk vydalo pravdepodobne nejaké zariadenie či nábytok, ktorý pracuje, napríklad drevené parkety a celú situáciu hodí za hlavu. Druhý ho zas pripíše čarom či inému nadprirodzenému javu a rozmýšľa, či v jeho byte straší alebo nie.

Pravdepodobne sa asi zhodneme na tom, že v minulosti v nadprirodzené javy a čary verilo výrazne viac ľudí, ako je tomu dnes. No aj napriek tomu, nadprirodzeným javom verí značná časť svetovej populácie i dnes a možno viac, než by ste si mysleli, hovoria vedci z univerzity vo Washingtone D.C., ktorí nedávno publikovali štúdiu, v ktorej sa venovali téme, koľko krajín, resp. ľudí stále verí v čarodejnice. Výsledky ich práce sú skutočne prekvapujúce.

Mnoho predchádzajúcich štúdií realizovaných po celom svete dokumentovalo vieru ľudí v čarodejníctvo – myšlienku, že určití jedinci majú nadprirodzené schopnosti spôsobovať zväčša škodu či niekomu druhému cielene ublížiť pomocou mágie.

Aby vedci hlbšie porozumeli vieram v čarodejníctve, Gershman (pozn. redakcie: výskumník) zostavil nový dataset, ktorý zachytáva takéto presvedčenia viac ako 140 000 ľudí z 95 krajín a území. Údaje pochádzajú z osobných a telefónnych prieskumov realizovaných Pewovým výskumným centrom a profesionálnymi prieskumnými organizáciami, ktoré sa dopytovali respondentov otázky o náboženských presvedčeniach a viere v čarodejníctvo.

40% verí v určitú formu čarodejníctva

Výsledky vedcov skutočne prekvapili. Dôvodom je, že pomerne vysoké percento ľudí stále verí, že niektorí z nás majú nadprirodzené schopnosti, pomocou ktorých môžu tieto osoby niekoho napríklad zakliať či mu spôsobiť niečo zlé. Hovoríme konkrétne o 40% svetovej populácie. No treba doplniť, že miera viery v čarodejníctvo je rôzna od krajiny ku krajine. Napríklad vo Švédku v čarodejníctvo verí 9%, zatiaľ čo v Tunisku to je až 90%.

Vedci si všimli aj ďalšiu premennú, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v tom, či veríme alebo neveríme v čarodejníctvo. Analýza naznačuje, že hoci vieru v čarodejníctvo majú ľudia zo všetkých sociodemografických skupín, ľudia s vyššou úrovňou vzdelania a ekonomickej bezpečnosti menej pravdepodobne veria v čarodejníctvo.

Gershman tiež skombinoval získané dáta s ďalšími dátami na úrovni krajiny a zistil, že vierové presvedčenia v čarodejníctvo sa líšia medzi krajinami v závislosti od rôznych kultúrnych, inštitucionálnych, psychologických a sociálnych faktorov. Napríklad vierové presvedčenia v čarodejníctvo sú spojené so slabými inštitúciami, nízkymi úrovňami spoločenskej dôvery v štát či nízkou úrovňou inovácií. Nižšie si môžete pozrieť mapku s úrovňou viery v čarodejníctvo.

mapa viera v carodejnictvo

Zdroj: Boris Gershman, 2022, PLOS ONE, CC-BY 4.0

„Štúdia dokumentuje, že vierové presvedčenia v čarodejníctvo sú stále rozšírené po celom svete. Okrem toho je ich rozšírenosť systematicky spojená s množstvom kultúrnych, inštitucionálnych, psychologických a sociálnych charakteristík.“, konštatujú autori výskumu.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť