depresia
Ľudské telo, Veda a technika

Vedci odhalili, či pri zvládaní depresie je lepšie brať lieky alebo cvičiť. Toto pomáha viac!

Dnes vieme, že šport a pravidelná fyzická aktivita majú veľký vplyv na naše zdravie. Nedávna štúdia odhalila, že už len pár tisíc krokov denne, nám môže vo veľkej mierne pomôcť, aby sme prežili kvalitnejší život v starobe. Nedávna štúdia rovnako odhalila, že ľudia, ktorí počas života cvičia najmenej raz do mesiaca, majú v starobe lepšie kognitívne schopnosti. No zdá sa, že tam benefity cvičenia nekončia, píše portál univerzity University of South Australia.

Lieky alebo fyzická aktivita je účinnejšia pri zvládaní depresie?

Vedci v týchto dňoch publikovali výskum, v ktorom sa bližšie pozreli na cvičenie a jeho vplyv na zvládanie depresií. Výsledky štúdie prekvapili aj výskumníkov, ktorí zistili, že pravidelný pohyb je efektívnejší nástroj na zvládanie depresií ako lieky, ktoré sa podávajú pacientom.

„Ukazuje sa, že fyzická aktivita je mimoriadne prospešná pre zlepšenie symptómov depresie a úzkosti.“, píšu vedci v publikovanej štúdii.

Výskumníci zistili, že už 12 týždenne, no i kratšie cvičiace kúry, boli účinné pri znižovaní symptómov zlého duševného zdravia.

„Fyzická aktivita je 1,5-krát účinnejšia ako poradenstvo alebo popredné lieky.“

Podľa WHO každý ôsmy človek na svete (970 miliónov ľudí) žije s duševnou poruchou. Zlé duševné zdravie stojí svetovú ekonomiku každý rok približne 2,5 bilióna dolárov, pričom sa predpokladá, že do roku 2030 sa náklady zvýšia na 6 biliónov dolárov. Odhaduje sa, že každý piaty človek (vo veku 16 – 85 rokov) v posledných 12 mesiacoch zažil duševnú poruchu.

„Je známe, že fyzická aktivita pomáha zlepšovať duševné zdravie. Napriek dôkazom nebola široko prijatá ako liečba prvej voľby,“ hovorí Dr Singh. „Náš prehľad ukazuje, že intervencie v oblasti fyzickej aktivity môžu výrazne znížiť príznaky depresie a úzkosti vo všetkých klinických populáciách, pričom niektoré skupiny vykazujú ešte výraznejšie známky zlepšenia ako druhé.“, dopĺňa Singh.

Výskumníci tiež zistili, že cvičenie s vyššou intenzitou lepšie vplývalo na znižovanie príznakov depresie a úzkosti, zatiaľ čo dlhšie trvanie fyzickej aktivity malo menšie účinky. Vedci rovnako hovoria, že je v podstate jedno, akému športu alebo fyzickej aktivite sa človek venuje. Dôležité je, aby sa hlavne hýbal.

„Zistili sme tiež, že všetky druhy fyzickej aktivity a cvičenia boli prospešné vrátane aeróbneho cvičenia ako je chôdza, odporový tréning, pilates a joga.“

Vedci záverom hovoria, že ich výskum ukazuje, že ľudia trpiaci nejakou depresiou nemusia urobiť toho veľa, aby pocítili zlepšenie.

„Fyzická aktivita je veľmi prospešná pre zlepšenie symptómov depresie, úzkosti a úzkosti u širokého spektra dospelých populácií vrátane bežnej populácie, ľudí s diagnostikovanými poruchami duševného zdravia a ľudí s chronickým ochorením. Fyzická aktivita by mala byť hlavným prístupom pri zvládaní depresie, úzkosti a psychických ťažkostí.“, hovoria v závere vedci.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť