Jednohubky

Zaujímavé zistenie o paracetamole

Užívate Panadol, Paralen, Coldrex či Theraflu? Ak áno, mohlo by vás zaujímať nedávne zistenie o paracetamole.

V Spojených štátoch obsahuje paracetamol viac ako 600 liekov. Jeho veľké rozšírenie viedlo vedcov k tomu, aby bližšie skúmali, ako paracetamol pôsobí. Kanadskí psychológovia prišli k zaujímavým výsledkom.Ľudia, ktorí dostali paracetamol, mali napísať niekoľko viet o vlastnej smrti. Ukázalo sa, že boli menej zasiahnuté negatívnymi pocitmi a úzkosťou ako kontrolná vzorka, ktorá dostal placebo. Ukázalo sa teda, že liek okrem účinkov proti bolesti zmierňoval aj negatívne emócie. Americkí vedci túto hypotézu rozvinuli a prišli s výsledkami.

Pre prvý pokus použili 82 ľudí- polovici podali jeden gram paracetamolu a druhej polovici placebo. Potom všetkým testovaným predložili 40 fotografií. Od veľmi emotívnych cez neutrálne až po príjemné. Kontrolná vzorka osôb s placebom, a tí, ktorí dostali paracetamol, mali ohodnotiť každú fotografiu známkami od tej najhoršej (-5) až po tú najlepšiu (+5) a na stupnici od nuly do desať mali označiť, do akej miery u nich fotografie vyvolali citové reakcie.

Výsledky ukázali, že osoby, ktorým bol podaný paracetamol boli menej zasiahnuté negatívnymi pocitmi ako tí, ktorí nevedomky užili placebo. Na druhej strane sa však ukázalo, že radostné fotografie v nich budili menej radosti. Akoby paracetamol zmierňoval všetky city, nielen nepríjemné, ale aj radostné. Okrem úľavy od bolesti sa teda paracetamol môže vnímať aj ako na prostriedok k „úľave“ od emócií. Treba však zistiť, akým mechanizmom ovplyvňuje naše pocity.

.src
Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť