Nezaradené

12 ilustrácií, ktoré dokonale znázorňujú najzložitejšie duševné choroby a poruchy ľudskej mysle

Občas máme tendenciu si myslieť, že mentálne ochorenia sa nás netýkajú a sú nám vzdialené. Bohužial, nie je to tak. Tieto ochorenia sú bežné a rozšírené. Odhaduje sa, že duševnými chorobami trpí približne 54 miliónov ľudí.

Autorom nasledujúcich kresieb, ktoré dokonale ilustrujú najzložitejšie duševné choroby a poruchy ľudskej mysle, je Shawn Coss. A tu sú:

1

Agorafóbia

Ide o strach z pobytu v otvorenom priestore. Zahrňuje obchodné centrá, verejnú dopravu či len strach z opustenia domova.

Ide o strach z pobytu v otvorenom priestore. Zahrňuje obchodné centrá, verejnú dopravu či len strach z opustenia domova.

img:sarcasmlol.com

2

Anorexia Nervosa

Vážna, život ohrozujúca porucha príjmu potravy. Charakterizovaná je zníženou hmotnosťou pacienta, strachom z priberania a silnou túžbou byť chudý. Pacienti sa vidia obézni, pričom sú reálne podvyživení.

Vážna, život ohrozujúca porucha príjmu potravy. Charakterizovaná je zníženou hmotnosťou pacienta, strachom z priberania a silnou túžbou byť chudý. Pacienti sa vidia obézni, pričom sú v skutočnosti podvyživení.

img:sarcasmlol.com

3

Porucha pozornosti

Predstavuje mentálne ochorenie charakterizované problémami s udržaním pozornosti, nadmernou aktivitou a správaním, ktoré nezodpovedá veku pacienta.

Predstavuje mentálne ochorenie charakterizované problémami s udržaním pozornosti, nadmernou aktivitou a správaním, ktoré nezodpovedá veku pacienta.

img:sarcasmlol.com

4

Autizmus

Autizmus je vývinová porucha, charakterizovana problémami v oblastiach sociálnych vzťahov, komunikácie, záujmov a predstavivosti.

Autizmus je vývinová porucha charakterizovaná problémami v oblastiach sociálnych vzťahov, komunikácie, záujmov a predstavivosti.

img:sarcasmlol.com

5

Bipolárna afektívna porucha

Ide o duševné ochorenie, kedy sa, jednoducho povedané, striedajú protichodné nálady - mánia a depresia. V niektorých prípadoch pacient dosahuje duševné uspokojenie sebapoškodzovaním.

Ide o duševné ochorenie, kedy sa, jednoducho povedané, striedajú protichodné nálady – mánia a depresia. V niektorých prípadoch pacient dosahuje duševné uspokojenie sebapoškodzovaním.

img:sarcasmlol.com

6

Hraničná porucha osobnosti

Je charakterizovaná neustálym strachom z opustenia, pocitom prázdnoty a sebapoškodzovaním. Ide o emocionálnu nestabilitu osobnosti.

Je charakterizovaná neustálym strachom z opustenia, pocitom prázdnoty a sebapoškodzovaním. Ide o emocionálnu nestabilitu osobnosti.

img:sarcasmlol.com

7

Cotardov syndróm

"Syndróm chodiacich mŕtvych" - ľudia, ktorí nim trpia, si myslia že sú mŕtvi, neexistujú alebo neexistuje nejaká časť ich tela alebo krv.

„Syndróm chodiacich mŕtvych“ – ľudia, ktorí nim trpia, si myslia že sú mŕtvi, neexistujú alebo neexistuje nejaká časť ich tela alebo krv.

img:sarcasmlol.com

8

Závislá porucha osobnosti

Človek trpiaci týmto psychickým stavom, udržuje dlhodobo vzťahy s druhými ľuďmi, v ktorých je podriadený, necháva sa nimi viesť resp. necháva na nich zodpovednosť.

Človek trpiaci týmto psychickým stavom, udržuje dlhodobo vzťahy s druhými ľuďmi, v ktorých je podriadený, necháva sa nimi viesť resp. necháva na nich zodpovednosť.

img:sarcasmlol.com

9

Dezinhibovaná príchylnosť

Toto ochorenie je typické pre deti. Prejavuje sa tým, že dieťa sa bez zábran zblíži s cudzou osobou, je s ňou schopné odísť preč.

Toto ochorenie je typické pre deti. Prejavuje sa tým, že dieťa sa
bez zábran zblíži s cudzou osobou, je s ňou schopné odísť preč.

img:sarcasmlol.com

10

Disociativna porucha identity

Takýto človek má minimálne dve odlišné a relatívne trvalé identity, ktoré striedavo riadia chovanie človeka.

Takýto človek má minimálne dve odlišné a relatívne trvalé identity, ktoré striedavo riadia jeho chovanie.

img:sarcasmlol.com

11

Obsedantná neuróza

Mentálna porucha, kedy takýto človek má neustále nutkanie na opakované kontrolovanie niektorých úkonov, ako napríklad zamknutie dverí, kontrola zavretých okien, rátanie dlaždíc na ulici a pod.

Mentálna porucha, kedy takýto človek má neustále nutkanie na opakované kontrolovanie niektorých úkonov, ako napríklad zamknutie dverí, kontrola zavretých okien, rátanie dlaždíc na ulici a pod.

img:sarcasmlol.com

12

Paranoidná schizofrénia

Psychická porucha prejavujúca sa poruchami myslenia, emócií a poruchami správania. Charakterizovaná je poruchami pozornosti, apatiou alebo postupným rozvíjaním zvláštnych a často fanatických presvedčení.

Psychická porucha prejavujúca sa poruchami myslenia, emócií a poruchami správania. Charakterizovaná je poruchami pozornosti, apatiou alebo postupným rozvíjaním zvláštnych a často fanatických presvedčení.

img:sarcasmlol.com

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť