rimska armada
História, Zaujímavosti

Boli v rímskej armáde prítomné aj ženy? Zohrali dôležitejšiu úlohu, než si myslíte!

Osobitná pozornosť bola vždy venovaná mužskému pohlaviu v dejinách a to predovšetkým v oblasti vojenskej histórie. No zdá sa, že ženy zohrávali vo vojnovej histórii oveľa väčšiu úlohu, než sme si mysleli. Výskumy a objavy z poslednej doby ukazujú, že aj ženy sa aktívne zapájali do vojenských konfliktov. Rímska ríša je príkladom, kde ženy zohrávali významnú úlohu v armáde.

Elizabeth Greene, historička a autorka nedávnej štúdie, sa venuje práve ženám v rímskej armáde. Podľa nej ženy nielen slúžili v rímskom vojsku, ale zastávali aj dôležité pozície, ako napríklad dôstojníčky a veliteľky. Jedna z ďalších štúdií tvrdí, že v období rímskej ríše bolo bežné, že sa niektoré ženy na vojenské pozície prihlásili pod mužským menom a vďaka tomu sa stali súčasťou armády.

Autorka štúdie ďalej vysvetľuje aj dôvod, prečo sa o ženách v armáde v tak veľkej miere doposiaľ nehovorilo.

„Dôvod, prečo o nich nikto predtým nehovorilo, je ten, že boli predtým identifikovaní ako feminizovaní chlapci,“ vysvetlil Greene.

Okrem iného doplna, že rímskym vojakom bolo zo zákona zakázané ženiť sa, takže sa po stáročia v podstate predpokladalo, že ženy nehrajú žiadnu úlohu v rímskom vojenskom živote. Ďalej hovorí, že ak predsa len archeológovia predložili dôkaz, že po boku rímskej armády boli prítomné aj ženy, výskumníci usudzovali, že išlo o prostitútky.

Je pravda, že v staroveku bolo vstupovanie žien do armády výnimočné, ale pravdepodobne to bolo výsledkom okolností, ktoré viedli k potrebe zvýšenia počtu vojakov. V tomto smere sa rímska ríša rozhodla uplatniť netradičné riešenie, teda umožniť aj ženám vstúpiť do armády.

Niektoré nálezy a artefakty ukazujú, že v rímskej armáde pôsobili aj ženy v základných pozíciách. Nálezy, ako sú napríklad úlomky kamenných nápisov, vojenské doklady a ďalšie dokazujú, že rímske ženy neboli len súčasťou vojenských konfliktov, ale zohrávali aj dôležitú úlohu pri obrane ríše.

Významný príklad toho, ako ženy v rímskej armáde zohrali kľúčovú úlohu, je známy z doby v 3. storočí nášho letopočtu, kedy sa rímsky cisár Aurelián snažil zastaviť útok na Rímsku ríšu zo strany germánskych kmeňov. Početné germánske armády boli obklopené v oblasti, ktorá bola pod kontrolou cisára Aureliána. Ženy rímskej armády, ktoré boli pod velením cisárových veliteľov, zohrali dôležitú úlohu pri obrane tejto oblasti.

Vedkyňa ďalej dopĺňa, že nemuselo ísť len o ženy vojačky, mohli kľudne plniť aj iné úlohy. Špekuluje, že mohli zohrať napríklad náboženskú úlohu a byť kňažkami. Mohli vykonávať ale aj iné dôležité úlohy, ktoré súvisia s udržiavaním riadneho chodu tábora.

„Dôkazy ukazujú, že ženy preberajú dôležité a aktívne úlohy v rímskej armáde. Nie sú to len tieto pomocné postavy, ktoré hrajú druhé husle,“ povedala.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť