astronaut ktory pada do ciernej diery
Zdroj: Vedelisteze.sk, DALLE, ChatGPT
Vesmír, Zaujímavosti

Čo by sa stalo s vašim telom, ak by ho pohltila čierna diera?

Čierna diera môže vzniknúť smrťou masívnej hviezdy. Keď takáto hviezda na konci svojho života vyčerpá vnútorné termonukleárne palivá vo svojom jadre, toto jadro sa stane nestabilným a gravitačne sa zrúti do seba a vonkajšie vrstvy hviezdy sú odfúknuté. Drvivá hmotnosť základnej hmoty padajúcej zo všetkých strán stláča umierajúcu hviezdu do bodu s nulovým objemom a nekonečnou hustotou, čo sa nazýva singularita.

Čierna diera je priestor v časopriestore, kde je gravitačná sila tak extrémne silná, že nič, vrátane svetla a iných elektromagnetických vĺn, nemá dostatočnú energiu na to, aby z neho unikli. Hranicou úniku sa nazýva horizont udalostí, ktorý je hypotetickou hranicou okolo čiernej diery. Je to miesto v priestore, kde je gravitačná sila čiernej diery taká silná, že nič, ani svetlo, nemôžu uniknúť z jej vnútra. To znamená, že ak sa niečo dostane za horizont udalostí, už to nie je viditeľné ani zmerateľné zvonku. Podrobnosti o štruktúre čiernej diery sú vypočítané zo všeobecnej teórie relativity Alberta Einsteina, vysvetľuje britannica.com.

Určité čierne diery majú zjavne iný pôvod než hviezdy. Rôzni astronómovia predpokladajú, že veľké množstvá medzihviezdneho plynu sa zhromažďujú a zosúvajú sa do supermasívnych čiernych dier nachádzajúcich sa v jadrách galaxií. Predpokladá sa, že objem plynu, ktorý rýchlo padá do čiernej diery, uvoľňuje 100-krát väčšiu energiu než ekvivalentné množstvo hmoty uvoľnenej pri jadrovej fúzii. V centre našej galaxie Mliečnej dráhy sa nachádza takáto supermasívna čierna diera s označením Sagittarius A*. Skúmanie pohybu hviezd v jej blízkosti poskytuje dôkazy o prítomnosti tejto obrovskej čiernej diery s hmotnosťou viac ako 4 000 000 Sĺnk.

Pred roztrhaním tela by ste sa zdeformovali

Ak by ste sa priblížili k čiernej diere o hmotnosti hviezdy, v niektorých smeroch by ste sa natiahli a v iných sa stlačili. Tento jav je známy ako špagetizácia, je vysvetlený gravitačným vplyvom čiernej diery a popisuje extrémne deformácie priestoru a času v okolí čiernej diery. Gravitácia diery spôsobuje, že je vaše telo stlačené vodorovne a zároveň ťahané smerom nadol. Ak by ste sa do tejto diery dostali nohami napred, gravitačná sila by silnejšie pôsobila na vaše prsty než na vašu hlavu a každá časť vášho tela by sa predĺžila v rôznych smeroch.

Naopak, keď sa ocitnete v blízkosti superhmotnej alebo stredne hmotnej čiernej diery, vaša skúsenosť by bola menej hrôzostrašná v porovnaní s pádom do čiernej diery s hmotnosťou hviezdy. Aj keď sa to takisto skončí smrťou, aspoň by ste sa mohli v tomto prípade dostať k horizontu udalostí, zatiaľ čo by ste pravdepodobne stále žili. Teoreticky by ste mohli vidieť okolie okolo vás, avšak po prekročení horizontu udalostí, by vás už nikto vidieť nemohol. Počas tohto procesu by ste videli, že všetko v horizonte udalostí je extrémne deformované vplyvom silnej gravitácie.

Samozrejme, bez ohľadu na to, do akej čiernej diery padnete, extrémna gravitácia by vás roztrhla na kúsky. Žiadny materiál, najmä mäkké ľudské telo, by nemohlo ostať nedotknuté. Keď prekročíte hranicu horizontu udalostí, je to koniec, odkiaľ nie je cesty späť. A aj keby ste boli stále nažive, museli by ste cestovať rýchlejšie ako svetlo, aby ste unikli, no to nie je bohužiaľ vôbec možné, informuje stránka astronomy.com.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť