oci zrak_titulka
Ľudské telo, Veda a technika, Zaujímavosti

Učili nás, že človek má 5 zmyslov, no nie je to pravda. Koľko ich teda máme?

Keď sa vás niekto opýta na to, koľko má človek zmyslov, tak pravdepodobne odpoviete, že päť. Odpovedali by ste, že zrak, sluch, hmat, čuch a dotyk, resp. hmat. Ak by ste odpovedali takto, tak by ste síce odpovedali správne, ale len čiastočne. Dôvodom je, že ich máme oveľa, ale oveľa viac. Poďme sa na túto tému pozrieť spolu s portálom univerzity Johns Hopkins University.

Možno vás teraz napadlo, že hovoríme o šiestom zmysle. Tento zmysel sa zvyčajne sťahuje na neznámy zmysel, napríklad, že dokážeme predpovedať, čo sa stane alebo máme vnútorný hlas. V skutočnosti, ak by sme ho mali, tak by nebol šiesty, ale XY.

Koľko zmyslov má človek? Odpoveď nie je vôbec tak jednoduchá, ako sa zdá

Všetky zmysly majú spoločné to, že zbierajú nejaké informácie z okolia a premieňajú ich na signál, ktorý putuje do mozgu.

Ak sa pýtate, koľko máme zmyslov, tak vo veľkej miere to závisí od toho, ako ich definujeme. No definitívne ich máme viac ako 5. Myšlienka, že máme 5 zmyslov, siaha k Aristotelovi, ktorý tvrdil, že každý zmysel má aj zmyslový orgán. No, ak by sme vychádzali z jeho definície, tak v skutočnosti by sme mali viac zmyslov, ako je 5. Teraz vieme, že vestibulárny systém, ktorý sa nachádza vo vnútornom uchu, je neoddeliteľnou súčasťou toho, ako sa udržiavame v rovnováhe, ale tiež hrá rozhodujúcu úlohu pri videní, čo nám umožňuje sústrediť sa na veci, aj keď sa naše hlavy hýbu, vysvetľuje portál univerzity.

Ak by sme ale zmenili definíciu, že každý zmysel má orgán, napríklad na to, že každý zmyslový orgán si vyžaduje zmyslový receptor, tak by nám hneď niekoľko ďalších zmyslov pribudlo a nebolo by ich málo. Len v koži máme najmenej štyri ďalšie zmyslové receptory. Ide o receptory pre dotyk, teplotu, bolesť a propriocepciu (alebo vnímanie tela). Tieto receptory možno deliť ešte na ďalšie. Napríklad, existuje najmenej šesť ďalších rôznych druhov teplotných receptorov, z ktorých každý je optimalizovaný pre iný teplotný rozsah.

Keď príde reč na oči, tak v nich sú ďalšie zmyslové receptory. Ide tri typy čapíkov (optimalizované pre svetlo s dlhou, strednou a krátkou vlnovou dĺžkou) a tyčinky (optimalizované pre slabé svetelné podmienky). Koľko zmyslov nám teda umožňujú oči vnímať? Jeden? Dva? Tri? Štyri? Konvenčná múdrosť hovorí, že máme oči, vidíme, a to je jeden zmysel.

No prejdime k záveru, koľko teda máme zmyslov. Podľa John M. Henshaw ich máme 9. Sú nimi zrak, sluch, čuch, chuť, dotyk, rovnováha, schopnosť vnímať teplotu, vnímanie tela a bolesť.

Treba ale povedať, že vaše telo má okrem iného aj receptory pre udalosti, ktoré sa dejú vo vnútri vás, ako napríklad tlkot srdca, rozpínajúce sa pľúca, šklbanie v žalúdku a ďalšie. Vo finálne to teda znamená, že máme oveľa viac zmyslov ako je 5 či 9 a podobne. No, aby sme odpovedali na otázku, koľko ich máme, tak si musíme vlastne definovať, čo sú to zmysli. Preto, ak niekto povie, že ich máme napríklad 12 alebo viac, tak môže mať kľudne pravdu.

Objavujú sa ale aj názory, ktoré hovoria, že máme menej zmyslov

So zaujímavou hypotézou prišiel docent psychológie a neurovedec Don Katz, ktorý hovorí, že niektoré zmysli, ktoré  pokladáme za samostatné, sú v skutočnosti súčasťou jedného systému. K tomuto záveru došiel na základe série experimentov. Napríklad, keď zvieratá stratili jeden zmysel, tak sa im zlepšil iný. Povedzme, že keď stratili schopnosť chuti, tak sa im zlepšil čuch. Tieto zistenia o vzájomnej závislosti chuti a vône viedli Katza k špekuláciám, že ide o jeden jediný zmysel – nazýva to „chemosenzorický systém“, no „má viacero dverí“.

„Myslím si, že chuť a vôňa sú súčasťou jedného veľkého systému s dvoma dverami,“ hovorí Katz.

Iné výskumy zase ukázali, že zvuk, dotyk a zrak sú prepojené. To viedlo Katza k myšlienke, že zmysli, ktoré dnes pokladáme ako individuálne, sú v skutočnosti súčasťou jedného systému.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť