napoleon
Jednohubky, Osobnosti

Je pravda, že nízki muži trpia Napoleonovým komplexom?

Napoleonský komplex, známy tiež ako Napoleonov syndróm alebo syndróm malého vzrastu, je stav často pripisovaný ľuďom s nízkou postavou, sprevádzaný nadmernou agresivitou alebo panovačným správaním. Tento fenomén naznačuje, že takéto správanie môže byť spôsobom kompenzáciou fyzických alebo sociálnych nedostatkov subjektu, približuje web wikipedia.org.

Tento výraz dostal svoje meno po Napoleonovi Bonaparte, prvom francúzskom cisárovi, ktorého výška sa odhaduje na 1,6 metra v cisárskych jednotkách. Napriek tomu, že táto výška bola v súlade s priemerom mužov v tomto období vo Francúzsku, bola značne nižšia než výška elitných vojakov, aristokratov a vyšších úradníkov, s ktorými sa stretával.

Značný záujem o Napoleona a jeho postavu pramení aj z jeho častých zobrazovaní s cisárskou gardou. Táto garda bola zložená z vysokých mužov, ktorí boli vyberaní na základe ich výšky. Preto je možné, že v porovnaní s touto elitnou jednotkou pôsobil Napoleon ako osoba veľmi nízkeho vzrastu.

Napoleonský komplex je tak zaujímavým fenoménom, ktorý zvýrazňuje vzťah medzi fyzickými vlastnosťami jednotlivca a jeho psychologickým profilom.

Výskum jednoznačne nepotvrdil, že muži nízkeho vzrastu sú agresívnejší

Výskum z roku 2018 od evolučného psychológa Marka van Vugta a jeho tímu na Vrije Universiteit Amsterdam priniesol zaujímavé zistenia o Napoleonovom komplexe u mužov. Tento fenomén naznačuje, že muži menšieho vzrastu sa v interakciách s vyššími jedincami správali nepriamo agresívnejšie.

Ich práca sa inšpirovala hypotézou evolučnej psychológie, ktorá tvrdí, že muži, ktorí sa cítia fyzicky slabší, môžu prejaviť nepriamu agresiu ako spôsob vyrovnania síl. Výsledky štúdií poskytujú podporu pre túto interpretáciu Napoleonovho komplexu.

V štúdiách zisťovali prvotnú podporu pre napoleonský komplex, myšlienku, že nízki muži sa snažia kompenzovať svoju výšku tým, že sa správajú agresívnejšie voči vyšším súperom v súťažiach o zdroje. Pilotná štúdia ukázala, že pocit nízkeho vzrastu bol spojený s tým, že účastníci si ponechávali viac zdrojov v anonymnej hre na diktátora ako forma nepriamej agresie. Avšak výsledky hlavných štúdií tento vzťah nepotvrdili.

V hre diktátora ide o situáciu, kde účastník označovaný ako diktátor má možnosť rozhodnúť o rozdelení zdrojov medzi seba a iného účastníka, ktorý nemá žiadnu moc alebo vplyv na rozhodovanie. Tento druh hry simuluje situáciu, kde jedna osoba má absolútnu kontrolu nad distribúciou zdrojov a môže ich rozdeliť podľa svojho uváženia, bez ohľadu na potreby alebo preferencie druhého účastníka. V kontexte tejto štúdie, účastníci mohli mať možnosť zobrať si väčšiu časť zdrojov pre seba, ak sa rozhodli tak urobiť.

Štúdie 1 a 2 ukázali, že nízki muži častejšie brali viac zdrojov v hre diktátora, čo naznačuje, že si pravdepodobne osvojili alternatívne súťažné stratégie, ako je nepriama agresia. Štúdia 2 tiež ukázala, že nízki muži neprejavovali priamo vyššiu fyzickú agresivitu v iných úlohách, čo naznačuje, že nie sú vo všeobecnosti agresívnejší.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť