duch a nadprirodzeno
Veda a technika, Zaujímavosti

Prečo niektorí ľudia veria v duchov či paranormálne javy? Súvisí táto viera s inteligenciou či vzdelaním človeka?

Hoci sa téma paranormálnych javov skúmala desaťročia, vedci stále nedospeli k jednoznačným záverom. Predstava, že viera v paranormálne javy je spojená s rozdielmi v intelektuálnej kapacite, bola odmietnutá. Podľa nových výskumov dôvody pre túto vieru nesúvisia s inteligenciou alebo úrovňou vzdelania, približuje žurnál journals.plos.org.

Jedným z možných vysvetlení, prečo ľudia veria v paranormálne fenomény, je takzvaná kognitívna zaujatosť. Tieto predsudky, ktoré používa naša myseľ na riešenie každodenných situácií, môžu viesť k nesprávnym záverom. Jedným z typov kognitívnej zaujatosti je aj kauzálna ilúzia, ktorá spočíva v iluzórnom vnímaní vzťahu príčina-následok tam, kde naozaj ide len o náhodu.

Výskumníci zistili, že ľudia, ktorí majú viac paranormálnych presvedčení, majú tendenciu k väčšej kauzálnej ilúzii. To znamená, že majú sklon vidieť príčinné súvislosti tam, kde naozaj neexistujú. V psychologických experimentoch sa táto tendencia potvrdila, pričom účastníci s viacerými paranormálnymi presvedčeniami mali sklon považovať neúčinný liek za účinný, len preto, že ho použili.

Ľudia môžu byť náchylní k takzvaným kauzálnymi ilúziami, keď sa pokúšajú interpretovať náhodné situácie. Tieto ilúzie vznikajú vtedy, keď jednotlivci systematicky pripisujú zámer alebo príčinný vzťah náhodným udalostiam. Napríklad, neexistuje žiadny objektívny dôkaz, ktorý by potvrdil, že nosiť svoj šťastný amulet vedie k úspechu, ako je víťazstvo v športe. Avšak ľudia môžu mať tendenciu vidieť spojenie medzi nosením talizmanu a dobrým výsledkom, keď si všimnú prípady, kedy niekto nosil amulet a dosiahol víťazstvo. Takéto vnímanie môže posilniť ich presvedčenie, že amulet je zárukou úspechu.

Podľa vedcov sú kauzálne ilúzie bežné a ovplyvňujú naše rozhodovanie v každodennom živote, ako aj v laboratórnych podmienkach. Tento jav môže vysvetliť, prečo niektorí ľudia veria v paranormálne javy. Ľudia s týmito presvedčeniami majú tendenciu vyhľadávať informácie, ktoré ich presvedčenia podporujú, čo ešte viac posilňuje ich kauzálne ilúzie a zvláštne presvedčenia.

Výsledky tejto štúdie podčiarkujú, že viera v paranormálne javy môže mať korene vo vnímaní príčin a následkov, ktoré sú skreslené kauzálnymi ilúziami.

U Talianov zisťovali, koľko opýtaných verí v duchov či diabla

Nedávna štatistika publikovaná vo februári 2024, sledovala tendencie Talianov veriť v duchov či diablov od roku 2001 do roku 2018. Každý štvrtý respondent v roku 2018, teda 25 % vyjadril svoju vieru v existenciu diabla. Zistenie bolo zaujímavé aj tým, že tento podiel bol rovnaký u tých, ktorí verili, že sa duchovia mŕtvych môžu vrátiť. Štatistika tak odhalila stúpajúci trend, čo sa týka viery v paranormálne javy, pričom počet respondentov vzrástol zo 16 % v roku 2006 na 25 % v roku 2018.

Tieto čísla poukazujú na zaujímavý trend rastúceho záujmu o paranormálne javy a teórie medzi verejnosťou. Zároveň naznačujú, že tieto presvedčenia majú svoje miesto aj v modernej spoločnosti, napriek pokroku vo vede a technológii.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť