slony a komunikacia medzi slonmi
Veda a technika, Zaujímavosti, Zvieratá

Mať pamäť ako slon je túžbou mnohých ľudí. Je to však pravda, že slony majú výnimočnú pamäť?

Slony v zvieracej ríši svojim zrakom neohúria, na kde vyčnievajú, je pamäť. Pokiaľ ide o kognitívne spracovanie, slony majú nielen najväčšiu absolútnu veľkosť mozgu spomedzi suchozemských cicavcov, ale majú aj najväčší temporálny lalok v pomere k veľkosti ich tela. Spánkový lalok je časť mozgovej kôry venovaná komunikácii, jazyku, priestorovej pamäti a kognícii. Vzhľadom na relatívnu veľkosť temporálneho laloku u slona existujú všetky dôvody na podozrenie, že slony môžu byť schopné oveľa zložitejšieho poznania, ako sa v súčasnosti chápe.

V skutočnosti slonie mozgy obsahujú toľko kortikálnych neurónov ako ľudské mozgy a majú väčšie pyramídové neuróny ako ľudia. Pyramídové bunky prijímajú informácie z viacerých zdrojov a potom posielajú  správu ďalšiemu neurónu v okruhu. Tieto špecializované neuróny pravdepodobne zohrávajú kľúčovú úlohu v kognitívnych funkciách, čo naznačuje, že slony môžu mať lepšie schopnosti učenia a pamäte ako my ľudia, píše portál slate.com.

Vzhľadom na to, že tento dlhoveký, vysoko inteligentný cicavec má obrovský spánkový lalok, vysoko sofistikované nervové obvody a najväčšiu mozgovú kapacitu v porovnaní s akýmkoľvek iným cicavcom, je slon prirodzeným objektom záujmu pre experimentovanie s kogníciou.

Hodnota EQ slonov je prekvapivá

Okrem skutočnosti, že mozog slona je zo všetkých mozgov suchozemských cicavcov najväčší, treba ešte dodať, že slony majú veľký encefalizačný kvocient, teda EQ. Encefalizácia je definovaná ako množstvo mozgovej hmoty vo vzťahu k celkovej telesnej hmotnosti zvieraťa. Ľudia majú EQ 7,44, delfíny majú 5,31 a slony majú EQ 1,87. Toto EQ slonov je blízko k šimpanzom, a keďže ľudia sú blízki príbuzní šimpanzov, mozgy ľudí a slonov sú v mnohých aspektoch pozoruhodne podobné.

Slony majú tiež vysoko vyvinutý hipokampus a mozgovú kôru, ktorá je zodpovedná za vôľu a riešenie problémov. Vďaka týmto mozgovým vlastnostiam, majú slony úžasné spomienky. Použitím skúseností, ktoré sú uložené v jeho mozgu ako spomienky, je slon schopný zvládnuť mnohé nebezpečné situácie, ktoré sa môžu v budúcnosti objaviť. Ak slon prežil sucho v detstve, potom by bol schopný vycítiť nebezpečenstvo sucha v určitej oblasti. To je dôvod, prečo klany slonov, ktoré majú vysoký počet starých členov, majú vyššiu mieru prežitia. Slony sú tiež schopné rozpoznať všetkých členov svojho vlastného stáda, čo im pomáha vyhnúť sa strate v neznámych stádach. Môžu si spomenúť na dôležité miesta, aj keď tam neboli dlhé roky. Ich rozpoznávacia schopnosť nie je obmedzená len na iné slony, ale sú tiež schopné zapamätať si ľudí, s ktorými sa stretli hoci len na krátku chvíľu pred mnohými rokmi.

Pri slonoch rovnako treba ale spomenúť aj ich schopnosť empatie. Slony sú jedným z najempatickejších zvierat na svete. Empatia znamená, že človek dokáže vycítiť emócie druhých a pochopiť, čo cítia. Je známe, že slony rozpoznávajú bolesť a smútok iných slonov a reagujú na ne. O slonoch je zároveň vieme, že sú schopné riešiť úlohy a vzájomne kooperovať s ostatnými členmi ich svorky.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť