titulka-ticho
Ľudské telo, Veda a technika, Zaujímavosti

Môže človek počuť ticho? Experiment vedcov ponúka na túto otázku odpoveď

Definícia ticha môže byť rozdielna podľa vedcov a filozofov. Väčšina z nás by definovala ticho ako stav, keď nezaznieva žiadny zvuk alebo absentuje. Je to stav, kedy v okolí panuje úplná absencia zvukových vnemov. Pravdepodobne sa vám už stalo, že ste sa prechádzali lesom a nič ste nepočuli a povedali ste si „počuješ to ticho?“. Otázkou je, vydáva ticho nejaký zvuk alebo môžeme vlastne počuť ticho?

Na problematiku ticha sa pozreli výskumníci z Johns Hopkins University, ktorí ukázali, že ticho je vnímateľným fenoménom. Ich štúdia sa zameriavala na zvukovú ilúziu, ktorá ovplyvňuje vnímanie času prostredníctvom tichých momentov. Hlavným zámerom bolo dokázať, že ľudský sluch je schopný zachytiť viac ako len obvyklé zvuky. Na tému upozornil portál vedavovrecku.sk.

Môžeme počuť ticho?

Rui Zhe Goh, vedúci štúdie, tvrdí, že ticho nie je vlastne zvukom, ale skôr absenciou zvuku. Napriek tomu ich práca ukázala, že ticho môže byť vnímané. Výskumníci prepracovali známe zvukové ilúzie tak, že nahradili pôvodné zvuky tichom. Napríklad jedna z ilúzií vytvorila zdanie, že určitý zvuk trval dlhšie, než v skutočnosti bol. Podobne aj s tichom – zdalo sa, že ticho trvalo dlhšie, než v skutočnosti bolo. Všetky tieto „nemé“ ilúzie mali rovnaký vplyv na ľudí ako zvukové verzie. To naznačuje, že ticho je vnímané podobne ako bežné zvuky.

Chaz Firestone, spoluautor štúdie, uviedol, že filozofi už dlhú dobu diskutujú o tom, či je ticho niečo, čo môžeme vnímať, ale doteraz sa vedecké štúdie nezaoberali touto otázkou.

Zvukové ilúzie sú vytvorené na preklamanie sluchového vnímania podobne ako optické ilúzie, ktoré klamú zrakové vnímanie. V rámci experimentu, ktorého sa zúčastnilo tisíc dobrovoľníkov, autori štúdie využili známu zvukovú ilúziu, kde sa zdalo, že jedno pípnutie trvalo dlhšie ako dve kratšie pípnutia, pričom obidve sekvencie mali rovnakú dĺžku.

Avšak namiesto pípnutí vedci použili ticho a opäť sa ukázalo, že dobrovoľníci vnímali jednu tichú chvíľu ako dlhšiu než dve kratšie tiché chvíle. Počas tohto experimentu dobrovoľníci počúvali rôzne zvuky, ako napríklad hluk v reštaurácii, rušenie na trhu alebo na železničnej stanici. V jednom momente sa všetky zvuky zastavili a vytvorili krátku chvíľu ticha.

Autori štúdie vysvetľujú, že cieľom experimentu nebolo zistiť, či ľudí môžu ilúzie oklamať. Skôr zistili, že ilúzie, o ktorých sa predpokladalo, že fungujú na základe počuteľných zvukov, dokážu oklamať ľudí aj v prípade ticha.

Ian Phillips, ďalší spoluautor štúdie, vysvetlil, že zo širšieho pohľadu môžeme povedať, že ľudia počujú dva typy vecí – zvuky a ticho. Ilúzie, ktoré boli považované za jedinečné z hľadiska spracovania zvukových vnemov, fungovali aj v prípade ticha. To znamená, že ticho vnímame rovnako ako zvuky.

Výskumníci plánujú pokračovať v ďalšom výskume, aby zistili, do akej miery ľudia vnímajú ticho. Zaujímavou otázkou je tiež, či vnímame ticho aj v prípade, keď mu nepredchádza žiadny zvuk

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť