modre oci
Ľudské telo, Veda a technika

Počuli ste už o nomofóbii? Ide o fóbiu modernej doby a môžete ňou trpieť aj vy!

V dnešnej hektickej dobe si mnohí nevedia bez smartfónu predstaviť deň. Sledujeme ním maily, sociálne siete, videá, hráme rôzne hry či očakávame dôležitý hovor alebo správu. Mobil je našou každodennou súčasťou a pri každom zapípaní po ňom okamžite siahame. Pre niektorých je však natoľko dôležitý, že pociťujú strach alebo úzkosť z toho, že budú bez mobilu a nebudú ho môcť používať či už počas vyučovania alebo pracovnej doby. Je prirodzené, že sa obávame, že prídeme o fotografie či kontakty, ak ho stratíme alebo premeškáme nejaké správy, ak ho máme odložený, no sú ľudia, ktorí prežívajú pri takejto predstave veľký strach a výrazne to ovplyvňuje ich každodenný život.

Takýto stav je odborne označovaný ako nomofóbia a znamená strach byť bez mobilného telefónu, píše portál healthline.com. Kde je však hranica medzi zdravým používaním telefónu a fóbiou?

Čísla ukazujú stúpajúci trend prípadov nomofóbie

Závery viacerých štúdií naznačujú stúpajúcu tendenciu výskytu nomofóbie. Štúdia z roku 2017 skúmala 145 študentov prvého ročníka medicíny v Indii a zistila, že 60 % účastníkov malo symptómy nomofóbie mierne, 17,9 % účastníkov malo stredné príznaky nomofóbie a u 22,1 % zúčastnených boli symptómy závažné.

V roku 2019 sa realizoval prieskum, v ktorom takmer 53 % Britov, ktorí vlastnili telefón v roku 2008, pociťovalo úzkosť, keď nemali pri sebe svoj telefón alebo sa im vybila batéria. Viacerí odborníci sa zhodujú, že tieto čísla môžu byť dokonca ešte vyššie a to najmä medzi dospievajúcimi.

Aktuálne nie je táto fóbia zaradená a potvrdená v najnovšom vydaní Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch, pretože sa hľadajú formálne diagnostické kritériá pre tento stav. Je však považovaná za modernú fóbiu, pri ktorej sa jedinec výrazne spoliehania na technológiu a pociťuje obavu z toho, čo sa môže stať, ak zrazu nebude mať prístup k potrebným informáciám. Všeobecne sa však uznáva, že nomofóbia predstavuje problém duševného zdravia. Niektorí odborníci dokonca navrhli, že nomofóbia predstavuje typ závislosti od telefónu. Zozbierané dáta ďalej naznačujú, že sa vyskytuje častejšie u tínedžerov a mladých dospelých, no príčina jej vzniku nie je zatiaľ presne známa. S najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o súhru viacerých faktorov ako strach z osamelosti či z nedostupnosti. Ak telefón slúži ako hlavný spôsob kontaktovania ľudí, na ktorých záleží, s najväčšou pravdepodobnosťou sa bude človek bez mobilu cítiť osamelý. Strach z nedostupnosti môže prameniť z toho, že všetci máme svoje telefóny pri sebe, ak čakáme na dôležitú správu alebo hovor.

Aké sú príznaky nomofóbie?

Fóbie sú typom úzkosti, ktoré vyvolávajú výraznú reakciu strachu a spôsobujú emocionálne a fyzické príznaky. K tým emocionálnym možno zaradiť podráždenie, stres, úzkosť alebo stav, keď nemožno skontrolovať svoj telefón alebo keď vieme, že ho chvíľu nebudeme môcť používať. Fyzické príznaky zas zahŕňajú problémy s normálnym dýchaním, tlak na hrudi, chvenie, zvýšené potenie či zrýchlený tlkot srdca.

Ak ste ten človek, ktorý si berie svoj telefón do postele, kúpeľne či dokonca aj do sprchy a neustále ho kontroluje, dokonca aj niekoľkokrát za hodinu, tak sa môže jednať o správanie, ktoré môže naznačovať závislosť od telefónu. Ak však často používate svoj telefón, neznamená to hneď, že trpíte touto fóbiou, no spozornieť treba, ak sú to príznaky, ktoré pretrvávajú dlhšiu dobu a výraznou mierou zasahujú do vášho každodenného života.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť