modre oci
Veda a technika, Vesmír

Mohla by čierna diera pohltiť Zem? A hrozí nám takéto nebezpečenstvo?

Dnes vieme, že vesmír je starý približne 13,8 miliardy rokov, a že expanduje. Nedávno sme si povedali, ako vznikajú hviezdy. Na konci života hmotných hviezd, keď im dôjde palivo, zrútia sa a vytvoria čiernu dieru.

Čierna diera je oblasť vesmíru, kde je hmota tak hustá, že gravitácia nedovolí, aby niečo z útrob tohto vesmírneho monštra uniklo. Neunikne dokonca ani svetlo! Povrch čiernej diery je tvorený horizontom udalostí. Ide o hranicu, spoza ktorej niet úniku. Poznáme dva základné typy čiernych dier. Tie menšie môžu mať hmotnosť od trojnásobku do dvanásť násobku našej hviezdy. Druhou kategóriou sú supermasívne čierne diery, ktoré sa nachádzajú v jadrách väčšiny galaxií. Tie môžu dosahovať hmotnosť aj niekoľkých miliónov Sĺnk.

Môže čierna diera pohltiť našu Zem?

Otázkou preto zostáva, mohli by tieto vesmírne objekty pohltiť našu planétu? Vôbec prvú masívnu čiernu dieru sa nám podarilo odhaliť ešte v roku 1974, no odfotografovať až v roku 2022.  No napriek tomu, že stret s touto čiernou dierou by znamenal náš koniec, tak nie je dôvod na paniku. Sagittarius A* ani ďalšie čierne diery nezhltnú vesmír a ani našu planétu.

V bezpečí sme preto, lebo sú od nás vzdialené mnoho svetelných rokov. Napríklad spomínaná čierna diera Sagittarius A*  je od nás vzdialená 25 640 svetelných rokov. Pre tých, ktorí nevedia, jeden svetelný rok má 9,461 × 10 na 15 kilometrov, čo je 9 460 730 472 580 800 metrov. Znamená to, že gravitácia čiernej diery na nás nemá vplyv. 

Zaujímavosťou je, že ak by sme našu hviezdu, Slnko, nahradili čiernou dierou, ktorá by mala rovnakú hmotnosť, tak by naša planéta ako aj ďalšie planéty v našej sústave, pokračovali v obiehaní presne rovnakým spôsobom ako je tomu dnes, pretože by nedošlo k žiadnej badateľnej zmene v gravitácii, ktorá na ne pôsobí. No samozrejme, ak by sme nahradili Slnko čiernou dierou, tak by sa veľmi ochladilo a zotmelo.

Putujúca čierna diera by mohla znamenať náš koniec, no…

Jediný možný spôsob, ako by mohla byť naša planéta pohltená čiernou dierou je, ak by k nám dorazila putujúca čierna diera. Ide o čierne diery, ktoré voľne putujú vesmírom. No to je niečo, čo sa pravdepodobne tak skoro nestane. Zaujímavosťou ale je, že astronómovia odhadujú, že medzi hviezdami v našej galaxii Mliečna dráha sa potuluje 100 miliónov čiernych dier, no dlho sa nepodarilo presvedčivo identifikovať izolovanú čiernu dieru. To sa ale zmenilo v uplynulom roku. Vedcom z NASA sa podarilo prvý raz v histórii odhaliť priamy dôkaz o osamelej čiernej diere unášanej medzihviezdnym priestorom. Veci sa k tomu výsledku dopracovali na základe meraníi hmotnosti fantómového objektu. Novo zistená putujúca čierna diera leží asi 5 000 svetelných rokov ďaleko v špirálovom ramene Carina-Sagittarius našej galaxie.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť