kolko krokov
Ľudské telo, Veda a technika

Toto je počet krokov navyše u starých ľudí oproti priemeru, ktoré im môžu pomôcť znížiť riziko predčasnej smrti

Nie je žiadnym tajomstvom, že aktívny život a pohyb je kľúčom k tomu, aby sme boli zdraví. No otázka je, koľko by sme sa mali hýbať, aby sme pocítili benefity. Na túto problematiku sa bližšie pozreli vedci z University of Connecticut.

Nedávna štúdia poukazujú na to, že pohyb by sme nemali podceňovať, ak si chceme udržať zdravie, hlavne zdravý krvný tlak, čo môže výrazne prispieť k prevencii vážnych kardiovaskulárnych ochorení. Táto problematika je zvlášť aktuálna pre staršiu populáciu, kde je vysoký krvný tlak veľmi rozšírený.

Stačí pridať pár krokov k priemeru, aby ste pocítili výrazne benefity

Štúdiu viedla profesorka Linda Pescatello, ktorá prináša povzbudzujúce zistenia. Aby sme pocítili benefity pohybu na zdraví, nemusíme stráviť hodiny prechádzaním sa. Výskumníci zistili, že pridanie približne 3 000 krokov denne k priemeru, môže výrazne znížiť vysoký krvný tlak u starších dospelých. Táto štúdia bola zameraná na skupinu neaktívnych starších dospelých vo veku medzi 68 a 78 rokmi, ktorí pred štúdiou prešli v priemere približne 4 000 krokov denne. Po preštudovaní iných štúdií, výskumníci stanovili cieľ pridania 3 000 krokov, čo zanemená, že účastníci mali spraviť okolo 7 000 krokov denne.

Tím vedcov vykonal štúdiu počas vrcholu pandémie COVID-19, čo znamenalo, že museli všetko realizovať na diaľku. Výskumníci poslali účastníkom sady s krokomermi, monitormi krvného tlaku a denníkmi krokov, aby si mohli zaznamenať, koľko prešli každý deň. Priemerné hodnoty systolického a diastolického krvného tlaku účastníkov sa po pridaní krokov navyše znížili v priemere o sedem, respektíve štyri body.

Preložme to ale teraz do ľudskej reči. Poklesy týchto hodnôt zodpovedajú relatívnemu zníženiu úmrtnosti zo všetkých príčin o 11 % a 16 % v prípade kardiovaskulárnej úmrtnosti, 18 % zníženiu rizika srdcových chorôb a 36 % zníženiu rizika mŕtvice.

„Je vzrušujúce, že jednoduchý zásah do životného štýlu môže byť rovnako účinný ako štruktúrované cvičenie a niektoré lieky,“, uviedla Lefferts, jedna z ďalších autoriek štúdie.

Tieto výsledky naznačujú, že jednoduchá zmena životného štýlu môže byť rovnako účinná ako štruktúrované cvičenie a niektoré lieky. Zistenia tiež ukazujú, že režim 7 000 krokov, ktorý účastníci štúdie dosiahli, je v súlade so zníženiami pozorovanými pri užívaní liekov na zníženie krvného tlaku. No neznamená to, že by starší ľudia mali vysadiť lieky, ak ich berú, no zvýšia počet krokov, prízvukujú výskumníci.

V skutočnosti necelá tretina účastníkov už užívala lieky na zníženie krvného tlaku. Títo účastníci stále zaznamenali zlepšenia systolického krvného tlaku pri zvýšení svojej dennej aktivity. Znamená to, že benefity z pohybu pocítili aj ľudia, ktorí užívali lieky.

„V predchádzajúcej štúdii sme zistili, že keď sa cvičenie kombinuje s liekmi, cvičenie posilňuje účinky samotných liekov na krvný tlak,“ hovorí Pescatello. „To len hovorí o hodnote cvičenia ako antihypertenznej terapie. Vôbec nejde o popieranie účinkov liekov, ale je to súčasť liečebného arzenálu.“

Výskumníci zistili, že rýchlosť chôdze a chôdza v nepretržitých intervaloch neboli také dôležité, ako jednoduché zvýšenie celkového počtu krokov. Inými slovami, je jedno ako rýchlo účastníci experimentu kráčali a aj to, ako si rozvrhli kráčanie počas dňa. Stačilo len zvýšiť celkový počet krokov.

Mimochodom, ku podobným záverom došla aj štúdia vedcov z Brigham and Women’s Hospital.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť