preco je zem gulata
Veda a technika, Vesmír

Prečo má Zem tvar gule a nie napríklad tvar kocky alebo placky?

Ak by ste vybehli von na ulicu, tak pravdepodobne by ste mali pocit, že kráčate po rovine a nie po guli. V minulosti ľudia dokonca verili, že Zem je plochá. Zároveň sme boli dlho presvedčení aj v to, že naša planéta je stredom všetkého. No v 15. storočí prišiel Koperník, ktorý vniesol do tejto problematiky viac svetla. No definitívne rozuzlenie priniesol až Johannes Kepler, ktorý objavil tzv. Keplerové zákony, prostredníctvom rozuzlil spor medzi heliocentrizmom a geocentrizmom v prospech Kopernikovej teórie.

Prečo je Zem guľatá a nie je napríklad plackou?

No pýtali ste sa niekedy sami seba, prečo je naša planéta guľatá a nie je napríklad plackou alebo kockou? Dve vlastnosti našej planéty určujú, prečo je Zem guľatá. Sú ňou gravitácia a hmotnosť. Tieto dve veci sú navzájom prepojené.

„Planéty vznikajú, keď materiál vo vesmíre začne do seba narážať a zhlukovať sa. Sila zrážky týchto kúskov spôsobila, že novovznikajúce planéty sa stali horúcimi a roztavenými.“

Nedávno sme si vysvetlili, ako funguje gravitácia. Hmota vo svojej podstate priťahuje ďalšiu hmotu, výsledkom čoho je sila, ktorú voláme gravitácia. Menšie objekty, akými sú napríklad domy, autá, stromy a podobne, majú takisto gravitáciu, no sily väčších objektov nad nimi „vyhrávajú“.

„Zárodok planéty má po chvíli dosť materiálu na to, aby priťahoval ešte viac hmoty, až kým nepritiahne všetku hmotu naokolo.“

Vedci sa domnievajú, že asi pred 4,6 miliardami rokov bola Slnečná sústava oblakom prachu a plynu. Keď gravitácia vtiahla hmotu do seba, začala sa otáčať a zhlukovať, čím sa vytvorilo Slnko, planéty, mesiace a iné vesmírne objekty. Kamenné jadro Zeme bolo prvou časťou našej planéty, ktoré vzniklo, pričom hustá a ťažšia hmota klesala do stredu a spájala sa. Potom sa ľahšie kúsky zhromaždili a vytvorili zemskú kôru. Ako sa postupne nabaľovala hmota, tak spočiatku Zem ešte nemusela mať tvar, aký má dnes. No plynúcim časom ako rástla hmota, tak sa snažila sformovať do najefektívnejšie tvaru, aký môže mať – do gule. Pýtate sa, prečo sa napríklad nevyformovala do tvaru kocky? Odpoveď je, že gravitácia pôsobí na všetko rovnako, a rohy kocky by boli ďalej od stredu ako všetko ostatné.

„Gravitácia je sila, ktorá drží veci vo vesmíre pohromade.“

Výsledkom vyrovnávania síl, ktoré na seba navzájom pôsobia je, že skončíte v tvare, v ktorom je každý bod na povrchu približne rovnako vzdialený od stredu. A jediný tvar, ktorý tomu zodpovedá, je guľa.

Samozrejme, vo vesmíre je veľké množstvo objektov, ktoré nemajú tvar gule. Ide najmä o asteroidy. No aj tie, ak by nabrali potenciálne dostatok hmoty, tak by neskôr vytvorili tvar gule.

Sú planéty dokonalými guľami?

Planéty nie sú dokonalo guľaté, pretože sa tiež otáčajú. Rotujúca sila pôsobí proti gravitácii a spôsobuje, že mnohé planéty sa viac vydúvajú okolo svojich rovníkov. V súvislosti so Zemou treba ešte doplniť, že naša planéta neustále „pracuje“, čo spôsobuje, že sa pod našimi nohami pohybuje hmota, ktorá sa niekde vydúva a inde zas ustupuje. Tento proces sa nazýva aj tektonika.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť