sahara piesocne duny
Veda a technika, Zaujímavosti

Prečo sa Saharská púšť zväčšuje?

Saharská púšť sa rozšírila o 10 percent od roku 1920, uvádza nová štúdia vedcov z University of Maryland financovaná Národnou vedeckou nadáciou, skrátene NSF. Tento výskum je prvým, ktorý sa zaoberá storočnými zmenami hraníc najväčšej púšte na svete, čo naznačuje, že podobné rozširovanie by sa mohlo vyskytnúť aj v ďalších púšťach. Výsledky štúdie boli zverejnené v časopise Journal of Climate, uvádza web Národnej vedeckej nadácie.

Podľa definície sa púšte vyznačujú nízkymi priemernými ročnými zrážkami, ktoré zvyčajne nepresahujú 100 milimetrov. Výskumníci analyzovali údaje o ročných zrážkach v celej Afrike od roku 1920 do roku 2013 a zistili, že Sahara sa za toto obdobie rozšírila o 10 percent.

Podľa programového riaditeľa v divízii NSF pre atmosférické a geopriestorové vedy Minga Caia, ktorý financoval projekt výskumu, trendy horúceho leta v Afrike a krátenie daždivých období sú spojené s rastom skleníkových plynov a aerosólov v atmosfére. Tieto faktory majú ničivý vplyv na africké ekonomiky založené na poľnohospodárstve a životy miestnych obyvateľov.

Na rozširovaní púšte má človek tretinový podiel

Hlavný autor štúdie Sumant Nigam z University of Maryland, vedec zaoberajúci sa atmosférou a oceánmi, poznamenal, že výsledky sú konkrétne pre Saharu, ale majú pravdepodobne dôsledky aj pre ostatné púšte na svete.

Výsledky štúdie ukazujú, že zmeny klímy spôsobené človekom a prírodné klimatické cykly prispeli k rozširovaniu Sahary. Geografický model expanzie púšte sa menil v závislosti od ročných období, pričom najväčšie rozdiely boli pozorované pozdĺž severnej a južnej hranice Sahary. Zmeny v Hadleyho cirkulácii, ktorá spôsobuje vysušovanie vzduchu v subtrópoch, pravdepodobne prispievajú k rozšíreniu subtropických púští smerom na sever.

Sahara je najväčšou púšťou na svete a jej rozhranie sa mení v závislosti od ročných období. Keď sa Sahara rozširuje, susedný Sahel, čo je polosuchá prechodová zóna medzi Saharou a savanami na juhu, ustupuje. Tento proces má negatívny vplyv na ekosystémy savany a ľudské spoločnosti v regióne. Zmenšenie pôdy s dostatočnými zrážkami na pestovanie plodín by mohlo mať vážne následky, keďže svetová populácia neustále rastie.

Vedci zistili, že asi dve tretiny rozšírenia Sahary možno pripísať prirodzeným klimatickým cyklom, zatiaľ čo jednu tretinu možno pripísať klimatickým zmenám spôsobeným človekom. Avšak na presnejšie závery je potrebné analyzovať dlhšie klimatické záznamy, ktoré zahŕňajú niekoľko klimatických cyklov.

Výsledky tejto štúdie majú významné dôsledky pre budúcnosť Sahary a ďalších subtropických púští. Je nevyhnutné preskúmať faktory, ktoré ovplyvňujú tieto trendy nielen v Sahare, ale aj v iných oblastiach. Svetová komunita musí venovať pozornosť tejto problematike, keďže rozširovanie púští môže mať vážne dôsledky pre životné prostredie a ľudské spoločnosti.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť