pes a macka
Jednohubky, Zaujímavosti, Zvieratá

Sú mačky inteligentnejšie ako psi alebo je to naopak? Táto otázka rozdeľuje majiteľov týchto zvierat na dva tábory

Hádka medzi milovníkmi domácich zvierat, ktorý z týchto štvornohých spoločníkov je múdrejší,  nikdy nestratila na intenzite. No teraz sa táto debata dostáva do nového svetla vďaka vedeckému výskumu, ktorý prináša nové poznatky o inteligencii psov a mačiek, upozorňuje web Britannica.com.

Štúdie poukazujú na biologické rozdiely v inteligencii medzi týmito dvoma druhmi. Výskumníci zistili, že mozgová kôra, ktorá riadi kognitívne funkcie, ako je riešenie problémov a rozhodovanie, má tendenciu byť oveľa väčšia u psov než u mačiek. V priemere sa v mozgovej kôre psov nachádza asi 530 miliónov neurónov, čo je takmer dvojnásobok množstva, ktoré majú mačky v počte približne 250 miliónov neurónov. Hoci tieto údaje naznačujú, že psi majú väčší potenciál pre inteligenciu, presná korelácia medzi veľkosťou mozgu a skutočnou inteligenciou ostáva stále nejasná.

Psi sa vyznačujú silnou sociálnou inteligenciou a mnohí prirovnávajú ich schopnosti k mentálnym schopnostiam ľudských batoliat. Štúdie ukázali, že psi prejavujú sebauvedomenie a úspešne zvládajú úlohy kooperatívnej komunikácie.

Na druhej strane diskusia o inteligencii mačiek zostáva v určitých ohľadoch rezervovaná. Mačky boli zriedka predmetom výskumu v behaviorálnych laboratóriách a až nedávno začali vedci študovať ich správanie a inteligenciu. O sociálnej inteligencii mačiek existuje len obmedzený počet informácií, no niektoré štúdie naznačujú, že aj mačky môžu prejavovať silnú sociálnu inteligenciu, pričom v porovnaní so psami dosahujú podobné výsledky v určitých testoch, ako napríklad pri hľadaní skrytej potravy.

Zdá sa, že mačkám sa pri skúmaní ich inteligencie nevenovala rovnaká pozornosť!

Vedecké spoločenstvo upozorňuje na možné nedostatky pri porovnávaní týchto dvoch druhov. Ich odlišné zvyky a úlohy, ku ktorým sa vyvinuli, môžu robiť takéto porovnania nelogickými. Každý druh sa vyvinul s ohľadom na vlastné adaptácie na prežitie, čo môže znamenať, že ich inteligencia nie je priamo porovnateľná.

V záverečnom hodnotení zostáva otvorená otázka, ktorý druh je skutočne inteligentnejší. Hoci výskum ukazuje, že psi prejavujú vyššiu úroveň sociálnej inteligencie, ďalší výskum je potrebný, aby sa objektívne porovnali schopnosti mačiek a psov. Konečné rozhodnutie preto ostáva v rukách budúcich vedeckých štúdií. A tak milovníci mačiek a psov budú musieť ďalej diskutovať a čakať na nové poznatky, ktoré by mohli do tejto večnej hádky priniesť svetlo.

Aj keď sa môže zdať, že výskumy vykonané doposiaľ nahrávajú viac psom ako mačkám v otázke ich inteligencie, existujú veci, pre kde mačky majú navrch. Napríklad v súboji medzi mačkami a psami získavajú mačky v Amerike navrch. Dáta ukazujú, že počet domácich mačiek v krajine prevyšuje počet psov. Podľa odhadov existuje približne 88 miliónov domácich mačiek v Spojených štátoch, zatiaľ čo počet psov sa odhaduje na 75 miliónov. To znamená, že mačky majú v krajine asi o 13 miliónov exemplárov viac ako ich psi konkurenti, informáciu dopĺňa stránka mygavet.com.

Téma inteligencie bude ešte dlho diskutovanou

V každom prípade, porovnávanie inteligencie medzi mačkami a psami je komplexnou dlho a diskutovanou témou. Zatiaľ čo mačky a psi majú rôzne typy inteligencie, je ťažké jednoznačne povedať, ktoré zviera je inteligentnejšie, pretože inteligencia sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch.

Mačky sú známe svojou nezávislosťou, schopnosťou riešiť problémy a vynaliezavosťou. Sú excelentnými lovcami a dovedú si pomáhať pri lovení potravy. Majú aj skvelú pamäť a schopnosť sa naučiť rôzne triky a zručnosti.

Na druhej strane, psi sú považované za jedného z najvernejších spoločníkov človeka. Majú silnú sociálnu inteligenciu a sú veľmi schopné čítať a rozumieť emocionálnym signálom svojich majiteľov. Vďaka svojej oddanosti a ochote spolupracovať s ľuďmi sa stali užitočnými v rôznych pracovných sférach, ako sú policajné a vojenské služby, vedenie nevidiacich, vyhľadávanie osôb a mnoho ďalších.

V každom prípade, aký máte názor na túto tému vy, sú mačky podľa vás inteligentnejšie alebo naopak, psi majú navrch?

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť