Universe-25_test-pokus-o-utopiu
Zaujímavosti, Zvieratá

Universe 25: Pokus o útopiu, ktorý skončil katastroficky. Môže podobný osud stretnúť aj ľudí?!

Experiment Universe 25 pojednáva o vedeckom experimente, ktorý sa konal v 70. rokoch 20. storočia. Experiment mal za cieľ vytvoriť ideálnu spoločnosť pre potkany, no nakoniec sa skončil katastrofou, píše náš sesterský portál VIT.sk

Universe 25 bol dizajnovaný ako umelé prostredie pre potkany, kde mali dostatok zdrojov na prežitie. V tejto uzavretej kolónii bolo k dispozícii dostatok potravy, vody a miesta na spanie. Autor výskumu bol, John B. Calhoun, ktorý sa domnieval, že v takejto ideálnej situácii by potkany dosiahli rovnováhu a vyvinuli by spoločnosť bez násilia a agresie. No realita bola diametrálne odlišnou. Poďme sa spolu nižšie pozrieť, čo sa udialo.

Spočiatku všetko vyzeralo skvelo, ale…

V začiatkoch experimentu sa zdalo, že potkany vytvárajú funkčnú a harmonickú spoločnosť. Kolónia rástla, populácia sa množila a všetko sa zdalo byť v poriadku. Potkany boli schopné nájsť si partnerov, rozmnožovať sa a starostlivo sa starať o svoje mláďatá. Rovnako treba povedať, že nečelili žiadnemu predátorovi a boli vystavané ideálnej teplote. Zdalo sa, že ide o myšací raj na Zemi. Všetko vyzeralo tak, že sa potvrdí hypotéza vedca, že sa vytvorí akási rovnováha. No s plynutím času sa situácia začala rapídne meniť.

O harmónii nemožno hovoriť

S nárastom počtu potkanov sa začali prejavovať problémy s priestorom a zdrojmi. Konkurencia o obmedzené zdroje sa stupňovala a agresia sa stala bežnou súčasťou každodenného života. Niektoré potkany začali vykazovať abnormálne správanie, ako napríklad útoky na iných členov kolónie. Zvyšovalo sa aj množstvo samotárov, ktorí sa izolovali od spoločnosti.

Neskôr sa v experimente začali vyskytovať fenomény, ako je kanibalizmus a sociálna degenerácia. Niektoré potkany začali napádať a konzumovať svojich spolubývajúcich. Spoločnosť stratila schopnosť efektívne sa rozmnožovať a mláďatá často umierali alebo mali deformácie.

Experiment Universe 25 sa nakoniec skončil úplným kolapsom kolónie. Potkany stratili schopnosť vytvárať normálne sociálne vzťahy a ich populácia klesla na nulu. Napriek dostatku zdrojov skončili potkany vyhynutím a to aj napriek tomu, že na vrchole, kolónia mala 2 200 členov.

„Vysoká úmrtnosť a malý počet prírastkov viedol k vyhynutiu celej kolónie. Myši mali po celý čas dostatok všetkého, čo si mohli priať.“

Tento experiment má širšie závery a aplikácie aj pre ľudskú spoločnosť. Výskumník sa domnieval, že tento experiment možno premostiť aj na ľudí a bál sa dňa, kedy si budeme môcť jednoducho splniť každú našu potrebu a želanie.

„Výsledky experimentu Universe 25 naznačovali, že preplnenosť a nedostatok sociálnej štruktúry môžu mať závažné negatívne dôsledky na správanie a blahobyt populácie. Zistilo sa, že aj keď boli zabezpečené všetky fyzické potreby myší, nedostatok primeranej sociálnej interakcie a prostoru viedol k psychologickému úpadku a zlyhaniu spoločnosti.“

Je dôležité ale mať na pamäti, že experiment Universe 25 bol uskutočnený na myšiach a nie na ľuďoch. Pri aplikácii jeho zistení na ľudskú spoločnosť je potrebné brať do úvahy zložitosť ľudskej psychiky a sociálneho správania, ako aj ďalšie faktory ovplyvňujúce našu kultúru a spoločenské normy.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť