srdcovy zachvat infarkt
Ľudské telo, Veda a technika

Vedci zistili, v ktorý deň je najväčšie riziko, že človek dostane infarkt

Podľa novej štúdie, ktorú výskumníci predstavili na konferencii Britskej kardiovaskulárnej spoločnosti (BCS) v Manchesteri, sú vážne srdcové infarkty pravdepodobnejšie na začiatku pracovného týždňa ako v inom čase.

Lekári z Belfastského zdravotníckeho a sociálneho odboru a Kráľovskej lekárskej fakulty v Írsku analyzovali údaje 10 528 pacientov na celom Írskom ostrove (7 112 v Írskej republike, 3 416 v Severnom Írsku), ktorí boli medzi rokmi 2013 a 2018 hospitalizovaní pre najzávažnejší typ srdcového infarktu. Tento typ infarktu sa nazýva ST-segmentový elevačný myokardiálny infarkt (STEMI) a vyskytuje sa, keď je hlavná koronárna artéria úplne blokovaná.

Začiatok týždňa je najrizikovejší

Výskumníci zistili výrazný nárast počtu srdcových infarktov typu STEMI na začiatku pracovného týždňa, najmä v pondelok, kedy boli zaznamenané vyššie hodnoty infarktov STEMI ako v iné dni. O niečo menej nebezpečný deň je nedeľa, hovoria výskumníci, no stále patrí k najrizikovejším.

„V nedeľu boli tiež vyššie miery STEMI, ako sa očakávalo.“, uvádzajú výskumníci v publikovanej správe.

Vedci zatiaľ nedokázali úplne vysvetliť, prečo sa tento fenomén, ktorý nazvali „Modrý pondelok“, vyskytuje. Predchádzajúce štúdie, ktoré naznačovali, že infarkty srdca sú pravdepodobnejšie v pondelok, upozorňovali na súvislosť s cirkadiánnym rytmom – spánkovým cyklom, resp. cyklom pebúdzania tela. Pre tých, ktorí nevedia, tak ide o vnútorne riadený proces v mozgu, ktorý je citlivý na vnútorné a vonkajšie stimuly, najmä svetlo a tmu. Tento proces ovplyvňuje aj iné procesy, ako je len spánok. Môže ísť napríklad o úroveň hormónov v tele. Avšak presné mechanizmy, ktorými cirkadiánny rytmus ovplyvňuje srdcové zdravie a prispieva k zvýšenému riziku srdcového infarktu v určitých časoch dňa alebo týždňa, nie sú úplne pochopené.

 „Zistili sme silnú štatistickú koreláciu medzi začiatkom pracovného týždňa a výskytom infarktov STEMI. Toto už bolo opísané skôr, ale stále to zostáva kuriozitou. Príčina je pravdepodobne multifaktoriálna, ale na základe toho, čo vieme z predchádzajúcich štúdií, je rozumné predpokladať, že to má súvis s cirkadiálnym prvkom.“, uviedol kardiológ Dr. Jack Laffan. „V Spojenom kráľovstve je každých päť minút niekto hospitalizovaný kvôli život ohrozujúcemu infarktu srdca, preto je nevyhnutné, aby výskum pokračoval a osvetľoval, ako a prečo sa infarkty srdca dejú.“, doplnil Nilesh Samani.

Vedci hovoria, že jednou z ich úloh je teraz zistiť a objasniť faktory, ktoré prispievajú k časovaniu tohto závažného život ohrozujúceho stavu.

„Táto štúdia pridáva dôkazy o časovaní obzvlášť vážnych infarktov srdca, ale teraz musíme objasniť, čo sa deje v určité dni týždňa, čo ich robí pravdepodobnejšími. Ak sa nám to podarí, lekárom pomôžeme lepšie porozumieť tejto smrteľnej chorobe, aby mohli zachrániť viac životov v budúcnosti.“, uzavrel Samani.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť