hriby_titulka
Zaujímavosti, Zvieratá

Viete, ako lesné huby medzi sebou komunikujú a ktorá huba používa najviac slov?

V prírode je komunikácia medzi živými organizmami neustálym tokom signálov a správ, od zvukových prejavov zvierat až po chemické signály vysielané rastlinami. No ako komunikujú huby? Doteraz sme považovali huby za tichých predstaviteľov lesa, ale nový výskum naznačuje, že majú svoj vlastný záhadný elektrický jazyk, ktorý je komplikovanejší, než sme si mysleli, výskum a jeho závery sprostredkoval portál theconversation.com.

Andrew Adamatzky, počítačový vedec z Nekonvenčného výpočtového laboratória na Západoanglickej univerzite, stojí za touto revolučnou štúdiou. Jeho výskum ukazuje, že hubám vôbec nie je vzájomná komunikácia ľahostajná a to aj napriek tomu, že nemajú nervový systém podobný mnohým iným živým organizmom.

Zatiaľ čo nervový systém mnohých iných organizmov obsahuje špecializované nervy a neuróny na prenos správ, huby nám ukazujú nový spôsob komunikácie, ktorý využíva elektrické impulzy. Meranie frekvencie a intenzity týchto impulzov otvára dvere k lepšiemu porozumeniu ich komunikačného jazyka. Výskumník Andrew Adamatzky s využitím malých elektród a mycélií štyroch rôznych druhov húb odhalil existenciu rytmických elektrických impulzov, ktoré prechádzajú cez podzemné štruktúry. Tieto impulzy nie sú len náhodné fluktuácie, ale zdá sa, že nesú určitý význam.

Prepracovaná podzemná sieť vlákien umožňuje hubám komunikáciu

Kľúčovým objavom v štúdii je to, že huby môžu používať tieto elektrické impulzy na komunikáciu. Tieto impulzy sa šíria cez špeciálne vlákna, ktoré tvoria tenkú sieť, nazývanú mycélium, a prepojujú kolónie húb v pôde. Zaujímavosťou je, že tieto vlákna a mycéliá pripomínajú nervový systém mnohobunkových organizmov. Týmto spôsobom môžu huby vytvárať slová a dokonca vety, ktoré slúžia na komunikáciu so susednými hubami.

Adamatzky si všimol, že tieto impulzy sa menia v závislosti od ich amplitúdy, frekvencie a trvania. Jeho štúdia zahrňuje matematické analýzy týchto impulzov a ich porovnanie s typickými elektrickými signálmi spojenými s ľudskou rečou. Výsledky naznačujú, že tieto impulzy môžu tvoriť základ pre hubový jazyk, ktorý by mohol obsahovať až 50 slov usporiadaných do viet.

Zistilo sa, že komplexnosť tohto jazyka sa líši medzi rôznymi druhmi húb, pričom najkomplikovanejší lexikón bol zaznamenaný u huby s názvom Klanolupeňovka obyčajná. To dáva náznak, že huby by mohli mať svoj vlastný elektrický jazyk, ktorým zdieľajú špecifické informácie o potravinách, zdrojoch v okolí a dokonca aj potenciálnych nebezpečenstvách so svojimi hubovými partnermi, či už sú bližšími alebo vzdialenejšími.

Výmenou informácií sa huby a rastliny navzájom chránia

Toto objavenie nie je ojedinelým prípadom. Mykorízne huby, ktoré vytvárajú partnerstvá s koreňmi rastlín, majú v pôde rozsiahle siete, ktoré rastliny spájajú. Tieto siete umožňujú rastlinám získavať živiny a vlhkosť z najmenších pórov v pôde, čo zvyšuje ich odolnosť voči suchu a rozširuje oblasť, z ktorej môžu čerpať živiny. Vzájomný prospech zahŕňa aj prenos cukrov a mastných kyselín medzi rastlinami a hubami. Okrem toho sa ukazuje, že rastliny dokážu prenášať cez tieto hubové vlákna aj uhlíkové zlúčeniny, ako sú cukry. Toto objavenie má potenciál v podpore zakladania sadeníc, najmä v prípade, keď sú tieto sadenice zatienené inými rastlinami a obmedzené vo svojej schopnosti fotosyntézy a fixácie uhlíka.

Výskum naznačuje, že huby môžu byť nositeľmi informácií a signálov. Keď je jedna rastlina v sieti napadnutá hmyzom, spustí to obranné reakcie susedných rastlín, čo by mohlo byť výsledkom prenášania varovných signálov cez hubovú sieť. Celkový výskum nás tak prenáša do záhadného sveta podzemnej komunikácie medzi hubami a rastlinami, kde elektrický jazyk môže byť kľúčom k prežitiu a prosperite.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť